Oppivan ja systeemiälykkään kouluyhteisön johtaminen ja kehittäminen

Alkaa: 6.9.2022 9:00
Päättyy: 29.9.2022 10:30
Ilmoittautuminen alkaa: 11.5.2022 0:00
Ilmoittautuminen päättyy: 26.8.2022 0:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Monimuoto-opiskelu
Maakunta: Keski-Suomi, Koko Suomi
Paikka: Jyväskylä
Järjestäjä: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tapahtuman kuvaus: 

Hyvinvoiva ja systeemiälykkäästi toimiva toimintakulttuuri innostaa yhteisönsä jäseniä jatkuvaan oppimiseen, kehittymiseen ja kehittämiseen. Johtajan tehtävänä on johtaa yhteistä oppimista ja huolehtia siitä, että jokainen pääsee kehittämään työtään ja oppimaan uutta joka päivä, kokemaan itsensä ja työnsä merkitykselliseksi osaksi yhteistä kokonaisuutta.

Systeemiälykkään organisaation johtaja on kiinnostunut ja selvillä siitä, mikä kutakin yhteisön jäsentä innostaa ja motivoi sekä mahdollistaa rakenteita, jotka ohjaavat oppimaan, ja käytänteitä, joilla oppeja ja osaamista jaetaan.


Tässä koulutuksessa saat eväitä siihen, miten yhdessä oppimista ja kehittämistä johdetaan. Saat välineitä innostuksen, dialogisuuden ja vahvuuksien kautta johtamiseen. Koulutus on hyvin käytännönläheinen: oppeja sovelletaan välitehtävien kautta arkeen ja lähipäivässä pääset tekemään harjoituksia, joiden avulla lisäät ja vahvistavat myös omaa hyvinvointiasi.

Tästä koulutuksesta saat:
- teoriatietoa systeemiälykkään ja oppivan yhteisön johtamisen tueksi
- työkaluja niin yksilön kuin yhteisön oppimisen kehittämiseen ja sen johtamiseen
- innostavia ajatuksia siitä, miten toimintaa voi muotoilla uudella tavalla yhteisen
oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi
- pääset lisäämään ymmärrystäsi omista ja yhteisösi vahvuuksista ja voimavaroista ja miten niitä voi edelleen vahvistaa
- välineitä, joilla muotoilla uusia toimintatapoja arkeen testattaviksi.

Koulutuksen rakenne ja aikataulu


Etätehtäviä 45 min, itsenäisesti suoritettava. Materiaalit lähetetään 25.8.


Tervetuloa koulutukseen! Johdanto koulutuksen sisältöjen äärelle
- Johdanto: Mikä on systeemiälykäs organisaatio?
- Välitehtävä: Pohdintatehtävä työparin tai -tiimin kanssa systeemiälykkään organisaation edellytyksistä, vaadittavista taidoista ja teoista arjessa (tuotos voi olla piirros, käsitekartta, kirjoitettu tarina tai skenaario, joka otetaan mukaan lähipäivään).


Lähipäivä 6.9.2022 klo 9.00-16.00 Jyväskylä


Oppiva ja systeemiälykäs kouluyhteisö
- Lähipäivän sisältöjä: Dialogisuus ja rakentava vuorovaikutus oppivan yhteisön ytimessä, systeemiälykkään organisaation johtaminen, innostuksen ja vahvuuksien kautta johtaminen
- Välitehtävä: vuorovaikutuksen ja yhteisen oppimisen johtaminen. Välitehtävä osallistaa oman työyhteisön vuorovaikutustapojen ja niitä tukevien rakenteiden kehittämisen äärelle.


Verkkotapaaminen 28.9.2022 klo 9-10.30


Koulutuksen oppien koonti ja jatkoaskeleet
- Välitehtävän purku
- Koulutuksen oppien reflektointi
- Jatkoaskeleiden asettaminen: kokeilujen avulla oppien jalkauttaminen arkeen

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja lukion rehtorit ja johtoryhmän jäsenet
Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä työparin tai tiimin kanssa.


Kouluttajaesittely


Katri Lehtovaara (FM) on pitkän uran tehnyt opettaja, apulaisrehtori, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja (STory.), joka toimii nykyään opetusalan kehittäjänä, kouluttajana ja työelämän valmentajana. Katri on kouluttanut ja ohjannut opettajia, rehtoreita ja johtoryhmiä
lukuisissa kouluissa ja kunnissa ympäri Suomen, auttanut kouluja kehittämään yhteisöllistä, oppivaa toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä tukien koulujen laaja-alaisen hyvinvoinnin kehittymistä. Katrin työskentelyä ohjaa ratkaisukeskeisyys, positiivinen psykologia ja muotoilun menetelmät sekä innostuksen ja ilon tuominen niin yksilöiden kuin yhteisöjen kehittämisen ja työn tekemisen tueksi.
 

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Tapahtuman yhteyshenkilö: ICT-pedagogi Simo Marttinen
Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: koulutussihteeri Pirjo Jämsen-Ahonen
[email protected]