Live, laugh and love to learn! OSA 6. Once upon a time -satumaailma kutsuu varhennetun kielen oppijaa

Alkaa: 30.11.2022 13:00
Päättyy: 30.11.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 6.4.2022 12:00
Ilmoittautuminen päättyy: 29.11.2022 15:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämiin

Live, laugh and love to learn! Uusia ideoita ja osaamista A1 -kielenvarhentamisen opetukseen,

keväällä alkaneen koulutussarjan syksyn tilaisuuksiin!

Varhennettu A1 -kielenopetus ja -kieli on uusi opetuksen alue ja oppiaine Suomessa ja se koskee kaikkia ensimmäisen ja toisen luokan oppilaita. A1 -vieraan kielen opetus on alkanut Suomessa tammikuusta 2020 alkaen jo 1.-luokalla. Uutta ja mullistavaa tässä on se, että luokanopettajat toimivat suurimmassa osassa alkuopetuksen luokkia kielenopettajina ja useat kieltenopettajat siirtyvät varhentamisen myötä opettamaan myös pikkuoppilaita. Live, laugh and love to learn! Uusia ideoita ja osaamista A1 -kielenvarhentamisen opetukseen -koulutussarjassa yhdistyvät pienten lasten pedagogiikka ja vieraan kielen opettaminen.

Koulutus on suunnattu kaikille varhennetun kielenopetuksen opettajille ja varhennetusta kielenopetuksesta kiinnostuneille luokan- ja aineenopettajille.

Koulutuksissa varhennetun A1 -kielen opetusta lähestytään tarinankerronnan ja satujen viitekehyksissä. Workshopeissa tutustut tarinankerronnan kiehtoviin oppimaisemiin sekä tarinoiden kokijana että niiden luojana.

Once upon a time -satumaailma kutsuu varhennetun kielen oppijaa.

Satujen kiehtova maailma tarjoaa varhennettuun kielenopetukseen luonnollisen ja innostavan oppimisympäristön, missä vieras kieli opitaan kuin huomaamatta satujen taianomaisessa maailmassa, missä kaikki on mahdollista!

Koulutuksesta saat omakohtaisen kokemuksen satumaailmaan rakennetusta oppimisprosessista ja myös runsaasti innostavia, käytännönläheisiä, työkaluja satujen ympärille rakentuvan, varhennetun kielenopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Keskiviikko 30.11. 2022 klo 13-16 Workshop III (TEAMS)

Rudolf the red- nosed reindeer

Sadut ja tarinat kielenoppimisen oppimaisemana -teoriasta käytäntöön

Kouluttajina toimivat FT, KM Merja Meriläinen, positive psychology practitioner®ja KT Maarika Piispanen, erityisluokanopettaja

Koulutus on maksuton. Koulutussarja koostuu kuudesta erillisestä ja itsenäisestä osasta, kaikkiin ilmoittaudutaan erikseen. Tilaisuuksista ei tehdä tallennetta.

Lisätietoja: [email protected]