Ekspressiivinen taidetyöskentely hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen avaimena, osa III

Alkaa: 8.9.2022 13:00
Päättyy: 8.9.2022 16:00
Ilmoittautuminen alkaa: 5.4.2022 12:00
Ilmoittautuminen päättyy: 7.9.2022 15:00
Aihe: Opetus
Tapahtumatyyppi: Webinaari
Maakunta: Koko Suomi
Järjestäjä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä – Suomen aluehallintovirasto järjestää koulutussarjan

Ekspressiivinen taidetyöskentely hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen avaimena

Ekspressiivinen taidetyöskentely hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen avaimena -koulutussarjassa käsitellään omaa hyvinvointia ja itsetuntemusta ekspressiivisen taidetyöskentelyn kautta – maalaten, runoillen, kirjoittaen – monin eri tavoin. Menetelmä ei vaadi etukäteistä taiteellista osaamista ja välineiksi riittävät kotoa tai koululta löydetyt tarvikkeet. Painopiste koulutuksessa on oman hyvinvoinnin edistämisessä ja siihen avaimena toimivat erilaiset ekspressiivisen taiteen työskentelytavat – useinhan on niin, että taiteen kautta saavutamme ja huomaamme sellaisia puolia itsessämme, jotka muuten jäävät huomaamatta tai ilmaisematta. Koulutuksen aikana pääset kokemaan henkilökohtaisesti ekspressiivisen taidetyöskentelyn voimauttavat vaikutukset omassa hyvinvoinnissasi.

Koulutuksessa löydät myös uusia toimintatapoja ja menetelmiä lapsen ja nuoren kasvua eheyttävään opetukseen ekspressiivisen taidetyöskentelyn menetelmiä hyödyntäen.

Kukin koulutuskerta muodostaa kokonaisen ekspressiivisen taidetyöskentelyn prosessin, jonka aikana lisäät ymmärrystä omaan hyvinvointiin ja itsetuntemukseen. Kukin työskentelykerta antaa työkaluja sekä itsenäiseen taidetyöskentelyyn että kokemuksen ekspressiivisen taidetyöskentelyn prosessista. Se voi toimia myös mallina jalkauttamaan menetelmää osaksi omaa työyhteisöä ja toimintaympäristöä.

Koulutussarja alkoi keväällä osilla 1. Valokuva toivon välineenä ja 2. Puhuttelevat aforismit tunteiden herättelijänä. Syksyllä vuorossa ovat osat 3 - 7.

Tervetuloa syksyn koulutukseen

Osa 3. Elämäni kuvat

torstaina 8.9.2022 klo 13–16 TEAMS (sis.tauot)

Elämäntarinallinen katsaus elettyyn elämään, sen eri väreihin ja selviytymisen punaiseen lankaan.

Tämä hetki on helpompi ymmärtää, kun katsoo mennyttä. Elämäntarina muodostuu hetkistä ja kuvista sekä niihin liittyvistä tunteista – miten minusta tuli tällainen? Itseä vahvistava työpaja raottaa mennyttä elämää ja koostaa sen kauniiksi poluksi.

Kouluttajina toimivat FT, KM Merja Meriläinen, positive psychology practitioner®ja KT Maarika Piispanen, erityisluokanopettaja. Molemmat kouluttajat toimivat (etä)työnohjaajina (STOry) ja lyhytterapeutteina Väestöliiton terapiapalveluissa. He ovat myös integratiivisia skeematerapeutteja, jotka ovat erikoistuneet tunnelukkotyöskentelyyn sekä ekspressiiviseen taideterapiatyöskentelyyn.

Koulutus on maksuton. Tilaisuus on suunnattu opetus- ja oppilashuoltohenkilöstölle sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutussarjan esite: https://www.canva.com/design/DAE51a2h0Pw/klmZrGIyIxgX8C6HEivnow/view?utm_content=DAE51a2h0Pw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Yhteyshenkilö:

Virve Smarzoch, virve.smarzoch(at)avi.fi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Seuraavat koulutukset:

Osa 4. Mielipaikkani - torstaina 29.9.2022 klo 13–16 TEAMS, https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1016104

Osa 5. Mitä taidekuvani kertoo minulle - torstaina 13.10.2022 klo 13–16 TEAMS, https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1016116

Osa 6. Omakuva ja kirje minulle - torstaina 3.11.2022 klo 13–16 TEAMShttps://avi.fi/tapahtuma/-/c/1016122, 

Osa 7. Minä, rikkinäinen, mutta eheä - torstaina 17.11.2022 klo 13–16 TEAMS,  https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1016131