Patientombudsman

På varje verksamhetsställe ska serviceproducenten ha en patientombudsman som har till uppgift att

  • ge patienterna råd i olika frågor om tillämpningen av lag,
  • hjälpa patienter med att framställa anmärkningar till den enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård,
  • informera om patienternas rättigheter,
  • befrämja patienternas rättigheter också på andra sätt.

Det finns inga fastställda utbildningskrav för patientombudsmannen. Viktigt när du väljer patientombudsman för ditt företag är att tänka på att hen ska vara oberoende och opartisk.
Följande personer kan inte vara patientombudsman: 

  • den person som tillhandahåller tjänsten,
  • serviceproducentens make/maka eller annan nära anhörig,
  • en person med beslutande ställning i företaget, personens make/maka eller annan närstående.

Patientombudsmannen måste ge sitt samtycke till uppgiften i ditt företag. 

Hos större serviceproducenter är deras patientombudsman ofta också patientombudsman för de företag som bedriver verksamhet hos dem. 

Länkar till lagar