Tillstånd för medling i familjefrågor

Medlare i familjeärenden ger på begäran hjälp och stöd när det uppstår konflikter i familjen.

Det är socialnämnden som ordnar medling i familjeärenden i kommunen. Medla kan även sådana samfund, sammanslutningar och stiftelser samt personer som har fått tillstånd till sådan verksamhet av regionförvaltningsverket.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Institutet för hälsa och välfärd

Medling i familjefrågor (på finska)