Inspektion av lokaler som ska tas i bruk (inspektionsberättelse)

Om ditt företag har egna lokaler eller hyr lokaler måste lokalerna och utrustningen som används för att tillhandahålla tjänsterna inspekteras innan de tas i bruk. På det här sättet säkerställer vi att företagets lokaler och utrustning uppfyller kraven. Vilka krav som ställs på dem beror på vilka slags tjänster som erbjuds.

För inspektionen av lokalerna ansvarar välfärdsområden. Du kan beställa inspektionen från välfärdsområdet. När inspektionen genomförs måste lokalerna vara i funktionsdugligt skick.

Lokalerna och utrustningen granskas utifrån inspektionsberättelsen. Kontrollera att du har bifogat inspektionsberättelsen till ansökan.

Vid behov begär vi också att få planritningen för lokalerna.

Regionförvaltningsverket ställer vanligtvis följande krav på lokalerna: 

  • mottagningsrummet och behandlingsrummet ska ha en yta på minst cirka 12 - 16 m2,
  • terapeutens behandlingsrum ska ha en yta på minst cirka 7 m2,
  • mottagningsrummet ska ha tillräcklig ventilation och ljudisolering samt tillräckliga toalettutrymmen för kunderna, 
  • det ska finnas ett tvättställ för handtvätt i mottagningsrummet,
  • inredningsmaterialen i lokalerna ska vara ändamålsenliga och lätta att rengöra,
  • det ska finnas ett separat rum för sterilisering och rengöring av instrument,
  • underhållet av apparaterna och utrustningen ska vara ordnad på ett ändamålsenligt sätt.

Länkar till lagar