Behörighets- och utbildningskrav på läkare, hälsovårdare, fysioterpeuter och experter som arbetar inom företagshälsovården

Ansvarig föreståndare

Om företaget tillhandahåller sådana tjänster som avses i lagen om företagshälsovård måste föreståndaren som ansvarar för tjänsterna vara specialist i företagshälsovård.

Heltids- och deltidsläkare

En legitimerad läkare som är heltidsanställd inom företagshälsovården måste ska vara specialist i företagshälsovård. Som heltidsanställd anses den som i genomsnitt arbetar 20 timmar eller mera i veckan i uppgifter inom företagshälsovården.

För en läkare som är deltidsanställd inom företagshälsovården gäller att han eller hon ska ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården.

Hälsovårdare

En legitimerad hälsovårdare inom företagshälsovården ska ha behörighet som hälsovårdare och ska dessutom ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst 15 studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården. 

Fysioterapeut

En legitimerad fysioterapeut som arbetar inom företagshälsovården ska vara behörig fysioterapeut och ha en utbildning som omfattar minst 15 studiepoäng inom företagshälsovården inom två år från det att hen börjar arbeta inom företagshälsovården.

Experter

En sakkunnig inom företagshälsovård måste ha tillräckliga kunskaper i företagshälsovård. Tillräckliga kunskaper är om personen

  • utöver behörighet som legitimerad psykolog dessutom har slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon inlett sakkunnigverksamheten,
  • utöver lämplig högskoleexamen inom området för arbetshygien, det sociala området, området för ergonomi, teknik, jordbruk, arbetsseende, kost och näring, talterapi eller idrott eller utöver annan motsvarande tidigare yrkesinriktad examen inom något motsvarande område har slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst två studiepoäng.

Nya tillståndsvillkor för företagshälsovård från och med 1.1.2022

Från och med 1 januari 2022 förutsätts att serviceproducenter som producerar tjänster enligt 12 § och 14 § i lagen om företagshälsovård bland personalen vid verksamhetsstället har yrkesutbildade personer som har behörighet som specialist inom företagshälsovården eller som annan legitimerad läkare, som legitimerad hälsovårdare eller legitimerad fysioterapeut och har den utbildning som behövs för att företagshälsovården ska kunna genomföras enligt förordningen.

Tidigare var förutsättningen för en serviceproducent som producerar tjänster enligt 12 § och 14 § i lagen om företagshälsovård att det bland personalen vid verksamhetsstället fanns yrkesutbildade personer som har behörighet som specialist inom företagshälsovården eller som annan legitimerad läkare eller legitimerad hälsovårdare och har den utbildning som behövs för att företagshälsovården skall kunna genomföras enligt förordningen.

Länkar till lagar