Behörighets- och utbildningskrav på läkare, hälsovårdare och experter som arbetar inom företagshälsovården

Ansvarig föreståndare

Om företaget tillhandahåller sådana tjänster som avses i lagen om företagshälsovård måste föreståndaren som ansvarar för tjänsterna vara specialist i företagshälsovård.

Heltids- och deltidsläkare

En legitimerad läkare som är heltidsanställd inom företagshälsovården måste ska vara specialist i företagshälsovård. Som heltidsanställd anses den som i genomsnitt arbetar 20 timmar eller mera i veckan i uppgifter inom företagshälsovården.

För en läkare som är deltidsanställd inom företagshälsovården gäller att han eller hon ska ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården.

Hälsovårdare

En legitimerad hälsovårdare inom företagshälsovården ska ha behörighet som hälsovårdare och ska dessutom ha slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst 15 studiepoäng inom två år från det att han eller hon övergått till uppgifter inom företagshälsovården. 

Experter

En sakkunnig inom företagshälsovård måste ha tillräckliga kunskaper i företagshälsovård. Tillräckliga kunskaper är om personen

  • utöver behörighet som legitimerad fysioterapeut eller psykolog dessutom har slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst femton studiepoäng inom två år från det att han eller hon inlett sakkunnigverksamheten,
  • utöver lämplig högskoleexamen inom området för arbetshygien, det sociala området, området för ergonomi, teknik, jordbruk, arbetsseende, kost och näring, talterapi eller idrott eller utöver annan motsvarande tidigare yrkesinriktad examen inom något motsvarande område har slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst två studiepoäng.

Länkar till lagar