Byte av vatten i transportfordon

Många sjukdomar som överförs mellan djur sprider sig från ett land till ett annat med djurtransporter. Fisk och kräftor transporteras i vattenbehållare, och många av deras sjukdomar kan lätt spridas via transportvattnet. Därför får transportvattnet inte bytas ut så att det gamla vattnet släpps ut i naturen.

Om vattnet vid en transport från utlandet måste bytas ut i Finland, ska vattnet behandlas på ett bestämt sätt på en plats där vattnet byts ut.

Vanliga frågor

Transportvattnet kan bytas på ett av regionförvaltningsverket godkänt ställe för byte av vatten. Ett villkor för godkännande är att

 • vattenintag och behandling av avloppsvatten sker så att smittsamma djursjukdomar inte kan spridas
 • platsen inte är belägen i närheten av ett vattendrag, för att transportvattnet inte ska komma ut i naturliga vatten.

För närvarande finns det inga godkända vattenbytesplatser i Finland.

Om du tänker ordna en vattenbytesplats som uppfyller förutsättningarna för godkännande, ansök om godkännande hos regionförvaltningsverket.

Ange i den fritt formulerade ansökan:

 • dina egna kontaktuppgifter och kontaktuppgifter till vattenbytesplatsen
  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • FO-nummer
 • en beskrivning av verksamheten på platsen
 • en redogörelse för hur du i din verksamhet förhindrar spridning av djursjukdomar.

Skicka ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Kom ihåg att meddela oss om det sker förändringar i din verksamhet.

Kommunalveterinären kan förrätta inspektion på vattenbytesplatsen. Då säkerställer hen att du handlar på det sätt som du nämner i ansökan och iakttar de villkor som anges i beslutet om godkännande.

Avgiften för beslutet om godkännande beror på den tid som gått åt till att fatta beslutet.

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar