Regionförvaltningsverkets kundservice

Kontakta oss när du vill.
Vi hjälper dig att få svar på dina frågor.

Vår nya kundservice ger dig råd i frågor som gäller regionförvaltningsverkets uppgifter. Vi hjälper dig också att uträtta ärenden hos oss.


Vanliga frågor om coronaviruset

Här hittar du i stor utsträckning svar på vanliga frågor om regionalförvaltningsverket och coronaviruset:

Om du hittar inte svaret för dina frågor som gäller covid-19, kan du kontakta vår kundservice. Vår coronainfo är nu en del av regionförvaltningsverkets kundservice. Vi besvarar frågor som gäller evenemangsarrangörer och restaurangverksamhet.

Kontakta oss

Krypterad e-post

E-postmeddelanden som skickas med vanlig e-post är inte krypterade, vilket innebär att informationssäkerheten för sekretessbelagda uppgifter kan äventyras. Använd alltid krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller på annat sätt känsliga uppgifter.  Med krypterad e-post kan man också skicka stora bilagor. Observera att den krypterade förbindelsen endast fungerar på följande adress: https://turvaviesti.avi.fi/

Du kan uträtta ärenden hos oss på många olika sätt. Läs mer på sidan Välj ärende.

Välj ärende

Observera

  • Dessa tjänster fortsätter som tidigare:
  • Skicka de handlingar som ska registreras till vårt registratorskontor. Detta gäller till exempel ansökningar och tilläggsutredningar. Läs mer om våra registraturtjänster: avi.fi/sv/registraturtjanster.
  • Om du vill ge oss respons, du kan använda responsblanketten: Ge oss respons.

Coronatjänst för medborgarna

Från Corona-info får du allmän information om coronaviruset och råd om användningen av mobilapplikationen Coronablinkern.

Coronatjänst för medborgarna

Vårt servicelöfte

  • Vår kundservice stöder dig i uträttandet av ärenden och ger dig råd i frågor som gäller regionförvaltningsverkets uppgifter.
  • Du behöver bara kontakta kundservicen en gång. Om ditt ärende inte kan lösas i vår kundservice hänvisar vi din fråga vidare. En person som känner till ditt ärende bättre kontaktar dig så snart som möjligt.

Information om vår kundservice

  • I vår nya riksomfattande kundservice får du stöd av våra servicerådgivare i att uträtta dina ärenden. De ger dig också råd gällande regionförvaltningsverkets uppgifter. Vi utvidgar kundrådgivningens djup med ett ämnesområde åt gången. Vi är tacksamma för respons. Det hjälper oss i vårt utvecklingsarbete.
  • Vi sparar samtalen till vår kundservice så att vi kan utveckla kvaliteten på vår service. Dessutom sparas kontakter som inkommer per e-post och på formulär inklusive kontaktuppgifter i vårt kundsystem. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till utomstående. 
  • Vår dataskyddsbeskrivning (på finska)
  • Tillgänglighetsutlåtandet (på finska)

Vi utvecklar vår kundservice eftersom vi vill göra det så enkelt och smidigt som möjligt att uträtta ärenden hos oss. Servicerådgivarnas arbete ökar arbetsron för våra övriga sakkunniga och minskar arbetsbelastningen. Sloganen för vår kundstrategi beskriver vår målbild för god kundservice: Vi finns här för dig. Vi svarar på frågor, hjälper och betjänar i alla våra servicekanaler.