Tillsyn av tobakslagen

De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna övervakar detaljförsäljningen av tobak genom att inspektera försäljningsställena för tobak. Kommunen övervakar också att rökförbuden iakttas.

En boendesammanslutning kan hos kommunen ansöka om förbud mot tobaksrökning på balkonger. 

Kontakta alltså hälsoskyddsmyndigheterna i din kommun, om du behöver styrning eller rådgivning i frågor som gäller tobakslagen.

Kontaktuppgifterna på Valviras webbplats