Telefonväxlar

För ett samtal till regionförvaltningsverket från en fast telefon betalar kunden en lokalnätsavgift (lna) och för samtal från mobiltelefon en mobilsamtalsavgift (msa). 

Regionförvaltningsverkens växelnummer: 

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finland, växel: 0295 016 000 
  • Regionförvaltningsverket i Östra Finland, växel: 0295 016 800 
  • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, växel: 0295 018 000 
  • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, växel: 0295 018 450 
  • Regionförvaltningsverket i Norra Finland, växel: 0295 017 500 
  • Regionförvaltningsverket i Lappland, växel: 0295 017 300 

Regionala kontaktuppgifter: