Information om Soteri för serviceproducenter inom social- och hälsovården

I Soteri samlas uppgifter om alla serviceproducenter inom social- och hälsovården, både privata och offentliga. Också nuvarande självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som har firma är i fortsättningen privata serviceproducenter som ska registrera sig i Soteri.

Anvisningar för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården:

  • Nya privata serviceproducenter inom social- och hälsovården ska registreras i Soteri genast från och med januari 2024 när lagen om tillsynen över social- och hälsovården träder i kraft.
  • Serviceproducenter och självständiga yrkesutövare som tidigare fått tillstånd får fortsätta sin verksamhet.

Det nya registret över tjänsteproducenter Soteri tas i bruk. Användningen av registret Valveri upphör.

Registreringarna i Valveri har överförts som sådana till det nya registret. Tjänsteproducenterna kan fortsätta sin verksamhet som vanligt.

Nya privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården registreras i Soteri. Nya privata tjänsteproducenter inom småbarnspedagogiken registreras i Soteri. Självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som har firma blir privata tjänsteproducenter.

Om du tillhandahåller anmälningspliktiga socialvårdstjänster ska du lämna en ansökan om registrering hos Valvira eller regionsförvaltningsverket för att dina uppgifter ska kunna registreras i Soteri. Ansökan ska alltså inte längre lämnas hos välfärdsområdet.

Du behöver inte registrera dig i Soteri igen. Uppgifterna överförs från Valveri till Soteri avgiftsfritt och i den form som de registrerats i Valveri. Dessutom kompletterar myndigheterna informationen inom de gränser som lagen kräver. Om dina uppgifter är uppdaterade, behöver du inte vidta åtgärder för att övergå till registret.

Du behöver inte längre lämna årliga verksamhetsrapporter, eftersom de kommer att slopas när den nya lagen om tillsynen över social- och hälsovården träder i kraft. Som serviceproducent ska du dock till följd av den nya lagen en gång om året logga in i e-tjänsten för att kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade.

Tekniska frågor om Soteri: [email protected]

Socialvården: Maija Gartman, ledande överinspektör för socialvården, [email protected], tel. 0295 016 000

Hälso- och sjukvården: Sini Männistö, överinspektör, [email protected], tel. 0295 016 000

Anvisningar för offentliga serviceproducenter inom social- och hälsovården

  • Mottagande av registreringsansökningar från offentliga serviceproducenter inleds i januari 2026.
  • Offentliga serviceproducenter är till exempel välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen och statens sinnessjukhus.