Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverkets kontaktuppgifter

Vår kommunikationsenhet

Vår kundservice

Vår kundservice ger dig råd i frågor, om du kontaktar oss i ett ärende som gäller dig själv eller din sammanslutning, till exempel ett tillståndsärende. Du hittar kundservices kontakuppgifter på vår webbsida: Kundservice.

Personsökning

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus

[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000  
Fax 0295 016 661  
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Miljötillstånd: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Helsingfors 

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Fax: 0295 016 661

Kontoret i Kouvola  

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen). 

Besöksadress: Kauppamiehenkatu 4, Kouvola 
Fax: 0295 016 661 

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Besöksärenden hos verksamhetsstället i Kouvola från och med 1.1.2021

Kundtjänsten vid verksamhetsstället i Kouvola sköts från och med den 1 januari 2021 i NTM-centralens receptionsdisk i Salpakeskus (vid adressen Salpausselänkatu 22). 

Kundmöten i regionförvaltningsverkets kundutrymmen avtalas genom förhandstidsbokning:

 • per telefon via växeln 0295 016 000
 • per e-post med den sakkunniga som har hand om det aktuella ärendet (kontaktuppgifterna fås vid behov via växeln).

Ärenden som rör miljötillstånd  

Huvudkontoret i Tavastehus 
Ansvarsområdet för miljötillstånd 

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
Fax 0295 016 661 

Kontoret i Helsingfors 
Ansvarsområdet för miljötillstånd 

Postadress: PB 1, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Södra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Kontoret i Åbo 
Postadress: PB 4, 13035 AVI (post som inte behöver diarieföras)
Besöksadress: Självständighetsplan 2, Åbo  

Arbetarskyddet 

Vi betjänar kunder per telefon via den nationella telefonjouren tfn 0295 016 620 och per e-post [email protected].

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider. 

överdirektör Merja Ekqvist 
ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051 

Basservice, rättsskydd och tillstånd  

 • direktör Kristiina Poikajärvi, tfn 0295 016 000 
 • chef för alkoholförvaltningsenheten Riku-Matti Lehikoinen, tfn 0295 016 155 
 • chef för näringstillsynsenheten Ilkka Heikkilä, tfn 0295 016 081 
 • chef för rättsskyddsenheten Esa Tommiska, tfn 0295 016 213
 • chef för klagomål om social- och hälsovården Meiju Heikkinen, tfn 0295 016 382
 • chef för tjänster för producenter av social- och hälsotjänster Mikko Floréen, tfn 0295 016 484
 • chef för tillsyn över social- och hälsovården Niina Väkeväinen, tfn 0295 016 356
 • chef för främjande av hälsa, välmående och säkerhet Anne Hiiri, tfn 0295 016 067 
 • chef för miljö- och hälsoskyddsenheten Elias Dahlsten, tfn 0295 016 245
 • chef för enheten för tillgänglighetstillsyn Juha Suomalainen, tfn 0295 016 689

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • direktör Tommi Laurinen, tfn  0295 016 144 
 • biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
 • specialplanerare Veera Riikkula, tfn 0295 017 524 

Miljötillstånd 

 • direktör Veli-Matti Uski, tfn 0295 016 502 
 • chef för miljöskyddsenheten Teemu Lehikoinen, tfn 0295 016 415  
 • chef för vattenenheten Maria Kukonlehto, tfn 0295 016 214 
 • chef för stödtjänstenheten Malin Kuurberg, tfn 0295 016 411  
 • ymparistoluvat.etela(at)avi.fi 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, tfn 0295 018 815
 • planerare Kirsi Pekkanen, tfn 0295 016 557  
 • chef för undervisningsenheten Satu Kilpinen, tfn 0295 016 194  
 • chef för kulturenheten Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537  

Arbetarskyddet

 • förvaltningsdirektör Henrika Räsänen

Kommunikation 

Vi tar emot endast emot e-fakturor. Vi vill att e-fakturorna överensstämmer med Europanormen. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.  Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf. 

E-fakturaadress/EDI-kod: 00371094544636101 
FO-nummer: 1094544-6 
Momsnummer: FI10945446 
Förmedlarkod (OpusCapita Group Oy): E204503 

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller på papper, eftersom dessa inte är e-fakturor (lag 241/2019). Observera att din faktura ska uppfylla de obligatoriska krav på faktainnehåll som anges i mervärdesskattelagen. Felaktiga och bristfälliga fakturor skickas tillbaka.  Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019

Skatteförvaltningens anvisning om faktureringskraven vid mervärdesbeskattning

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected]

Östra Finland

Regionförvaltningsverket i Östra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 2, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Östra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Raatihuoneenkatu 5, S:t Michel

[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000  
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss. 

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Joensuu

Postadress: PB 2, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Östra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Kauppakatu 40, Joensuu

Kontoret i Kuopio

Postadress: PB 2, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Östra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Hallituskatu 12-14, Kuopio

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Kundservice och andra kontaktkanaler

Överdirektör Ulla Ahonen, tfn 0295 016 000
Överdirektörens sekreterare, planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909  

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • Direktör Mari Metsävainio, tfn 0295 016 741

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Anu Liljeström, tfn 0295 016 224  

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Taina Rautio, tfn 0295 017 042  

Arbetarskyddet 

 • Direktör Markku Rautio, tfn 0295 016 000
 • tyosuojelu.ita(at)avi.fi  

Miljötillstånd  

 • Direktör Johanna Ahonen, tfn 0295 016 867  

Kommunikation  

 • Kommunikationschef Auli Posti, tfn 0295 016 854 
 • viestinta(at)avi.fi  

Personsökning

Vi tar emot endast emot e-fakturor. Vi vill att e-fakturorna överensstämmer med Europanormen. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.  Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.

E-fakturaadress/EDI-kod: 00371094822536301 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503 
FO-nummer: 1094822-5 
Momsnummer: FI10948225  

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller på papper, eftersom dessa inte är e-fakturor (lag 241/2019). Observera att din faktura ska uppfylla de obligatoriska krav på faktainnehåll som anges i mervärdesskattelagen. Felaktiga och bristfälliga fakturor skickas tillbaka.  Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019

Skatteförvaltningens anvisning om faktureringskraven vid mervärdesbeskattning

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected]

Lappland

Regionförvaltningsverket i Lapplands huvudkontor 

Postadress: PB 3, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Lapplands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Valtakatu 2, Rovaniemi

[email protected] 
Telefonväxel 0295 016  000 

Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden. 
 • Arbetarskyddet: [email protected] 
 • Kommunikationsenheten: [email protected] 

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss. 

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider. 

Överdirektör Kaisa Ainasoja, tfn 0295 017 345 
Ledningens sekreterare Satu Salonen, tfn 0295 017 029

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • Direktör Marja-Lea Hallikainen , tfn 0295 017 065
 • Avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Kaisa Post, tfn 0295 017 355  
 • Planerare Marketta Enbuska, tfn 0295 017 380 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Joni Henttu, tfn 0295 017 364 
 • Avdelningssekreterare Kristiina Kantola, tfn 0295 017 359 

Kommunikation 

Vi tar emot endast emot e-fakturor. Vi vill att e-fakturorna överensstämmer med Europanormen. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.  Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.

E-fakturaadress/EDI-kod: 00370245428436601 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503   
FO-nummer: 0245428-4 
Momsnummer: FI02454284    

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller på papper, eftersom dessa inte är e-fakturor (lag 241/2019). Observera att din faktura ska uppfylla de obligatoriska krav på faktainnehåll som anges i mervärdesskattelagen. Felaktiga och bristfälliga fakturor skickas tillbaka.  Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019

Skatteförvaltningens anvisning om faktureringskraven vid mervärdesbeskattning

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected]

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 4, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Självständighetsplan 2, Åbo

[email protected]  
Telefonväxel 0295 016  000 

Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Mariehamn (arbetarskyddet)

Postadress: PB 9, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Torggatan 16, Mariehamn

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Överdirektör Leena Räsänen, tfn 0295 017 385

 • Överdirektörens sekreterare, planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052 

Basservice, rättsskydd och tillstånd

 • Direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094 
 • Enhetschef, klagomål och tillsyn inom social- och hälsovården, Pia Leikasto, tfn. 0295 018 033
 • Enhetschef, registrering av socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster , Pauli Kamsula, tfn 0295 018 083
 • Enhetschef för näringstillsyn, Pepe Uskelin, tfn 0295 018 124 
 • Enhetschef för miljö- och hälsoskyddet, Jani Soini, tfn 0295 018 115
 • Chef för projektenheten, Jaana Jaakkola, tfn 0295 018 070

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Ilkka Horelli, tfn 0295 018 061 

Arbetarskyddet  

 • Direktör Riitta Sulameri, tfn 0295 018 168 
 • Enhetschef för tillsyn av byggande, transport och sjöfart Anette Lehtonen tfn 0295 018 184  
 • Enhetschef för tillsyn av industri Mervi Suokas tfn 0295 018 185
 • Enhetschef för tillsyn av tjänster Jan Mikkonen tfn 0295 018 163 
 • Enhetschef för tillsyn på Åland och tillsyn av jurister och utländsk arbetskraft Anu Ikonen tfn 0295 018 143  
 • Enhetschef för tillsyn av den offentliga förvaltningen Ulla Riikonen tfn 0295 018 174  

Ledningens stödenhet 

 • Enhetschef Raija Hurskainen, tfn 0295 018 040  

Regionförvaltningsverkens internrevision 

 • Chef för intern revision Kristina Alakylä, tfn 0295 018 135 

Kommunikation 

Vi tar emot endast emot e-fakturor. Vi vill att e-fakturorna överensstämmer med Europanormen. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.  Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.

E-fakturaadress/EDI-kod: 00371095237136201 
FO-nummer: 1095237-1 
Momsnummer: FI10952371 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503 

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller på papper, eftersom dessa inte är e-fakturor (lag 241/2019). Observera att din faktura ska uppfylla de obligatoriska krav på faktainnehåll som anges i mervärdesskattelagen. Felaktiga och bristfälliga fakturor skickas tillbaka.  Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019

Skatteförvaltningens anvisning om faktureringskraven vid mervärdesbeskattning

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected].

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 5, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Wolffskavägen 35, Vasa

[email protected]
Telefonväxel 0295 016  000  
Fax 06-317 4817 
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Tammerfors  

Postadress: PB 5, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Yliopistonkatu 38, Tammerfors
  
Kontoret  i Jyväskylä  

Postadress: PB 5, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Hannikaisenkatu 47, 40100 Jyväskylä

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg.  

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Överdirektör Marko Pukkinen  
Överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295 018 511  

Basservice, rättsskydd och tillstånd   

 • Direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549
 • Chef för näringstillsynsenheten Maarit Laaninen, tfn 0295 018 552
 • Chef för rättsskyddsenheten Kristian Dahl, tfn 0295 018 528
 • Chef för social- och hälsovårdsenheten Niina Siirilä, tfn 0295 018 563
 • Chef för miljö- och hälsoskyddsenheten Matti Nyberg, tfn 0295 018 572 

Undervisnings- och kulturväsendet  

 • Tjänsten är öppen för tillfället.

Svenska enheten för bildningsväsendet

 • Direktör Marianne West-Ståhl, tfn 0295 018 623 

Räddningsväsendet och beredskapen   

 • Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800 

Arbetarskyddet  

 • Direktör Hanna Makkula, tfn 0295 018 559

Miljötillstånd  

 • Direktör Tarja Savea, tfn 0295 018 777 

Kommunikation 

Vi tar emot endast emot e-fakturor. Vi vill att e-fakturorna överensstämmer med Europanormen. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.  Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.

E-fakturaadress/EDI-kod: 00372284140936401 
FO-nummer: 2284140-9 
Momsnummer: FI22841409 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503  

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller på papper, eftersom dessa inte är e-fakturor (lag 241/2019). Observera att din faktura ska uppfylla de obligatoriska krav på faktainnehåll som anges i mervärdesskattelagen. Felaktiga och bristfälliga fakturor skickas tillbaka.  Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats.

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019

Skatteförvaltningens anvisning om faktureringskraven vid mervärdesbeskattning

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected]

Norra Finland

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 6, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Norra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Linnankatu 3, Uleåborg

[email protected]  
Telefonväxel 0295 016 000

Öppet: mån - fre kl. 8.00–16.15   

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]
  Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  

 • Arbetarskyddet: [email protected]  

 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg.  

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

överdirektör Terttu Savolainen, tfn 0295 017 551  
assistent Tiina Ulvinen, tfn 0295 017 017  

Ledningens stödenhet 

 • konsultativ tjänsteman Tommi Lantto, tfn 0295 017 701  
 • utvecklingschef Olli Aulaskari, tfn 0295 017 533  
 • utvecklingschef Siiri Oinas-Panuma, tfn 0295 017 535  
 • assistent Niina Rytilahti, tfn 0295 017 017  055

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546  
 • ledningens sekreterare Riitta Kinnunen, tfn 0295 017 516  
 • chef för social- och hälsovårdsenheten, regionförvaltningsöverläkare Pasi Hirvikoski, tfn 0295 017 598  
 • chef för näringstillsyns- och miljö- och hälsoskyddsenheten, jurist Sinikka Siniluoto-Heikkinen, tfn 0295 017 591  

Undervisnings- och kulturväsendet

 • direktör Veijo Kosola, tfn 0295 017 570  

Räddningsväsendet och beredskapen

 • direktör Petteri Koskinen, tfn 0295 017 544  
 • avdelningssekreterare Tiina Ulvinen, tfn 0295 017 079  
 • avdelningssekreterare Sirpa Hassila, tfn 0295 017 553  

Arbetarskyddet  

 • direktör Hanna-Kaisa Rajala, tfn. 044 7159 516  

Miljötillstånd  

 • direktör (fast löptid) Sami Koivula, tfn 0295 017 651  

Kommunikation  

Vi tar emot endast emot e-fakturor. Vi vill att e-fakturorna överensstämmer med Europanormen. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.  Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.

E-fakturaadress/EDI-kod: 00370245422536501 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503 
FO-nummer: 0245422-5 
Momsnummer: FI02454225  

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller på papper, eftersom dessa inte är e-fakturor (lag 241/2019). Observera att din faktura ska uppfylla de obligatoriska krav på faktainnehåll som anges i mervärdesskattelagen. Felaktiga och bristfälliga fakturor skickas tillbaka.  Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019

Skatteförvaltningens anvisning om faktureringskraven vid mervärdesbeskattning

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected].