Djurskyddsövervakare som bemyndigats av regionförvaltningsverket

Du kan hos oss ansöka om ett bemyndigande att utföra djurskyddsinspektioner på djurhållningsplatser.

När du bemyndigats att vara djurskyddsövervakare, fastställer vi i vilka situationer du får utföra inspektioner. Du kan inte i egenskap av bemyndigad djurskyddsövervakare utföra inspektioner som omfattas av hemfriden.

Som bemyndigad djurskyddsövervakare kan du ge råd och anvisningar till djurets ägare eller innehavare.

En djurskyddsorganisations egna djurskyddsövervakare har inte samma inspektionsrätt som de övervakare som vi har bemyndigat.

Information om bemyndigandet

Vi kan bemyndiga dig att vara djurskyddsövervakare när:

  • du har tillräcklig förtrogenhet med den djurart och de djurskyddskrav som inspektionen gäller
  • du har genomgått en kurs för djurskyddsövervakare som ordnas av Livsmedelsverket.

Vi bedömer utifrån din ansökan om du har tillräcklig förtrogenhet med uppgiften.

Om du ansöker om bemyndigande, skicka oss en fritt formulerad ansökan med följande uppgifter:

  • för vilken typ av inspektionsverksamhet du ansöker om bemyndigande för
  • bevis på att du är förtrogen (utbildning eller erfarenhet) med den djurart och de djurskyddskrav som inspektionen gäller 
  • intyg över godkänd kurs för djurskyddsövervakare.

Livsmedelsverket ordnar kurser för djurskyddsövervakare. Du kan fråga om tidpunkten för nästa kurs hos Livsmedelsverket.

Vi beviljar ett bemyndigande som gäller tills vidare eller för viss tid. Vi kan också återkalla ett bemyndigande som vi har beviljat.

Länkar till lagar