Plan för läkemedelsbehandling

Bifoga planen för läkemedelsbehandling när ditt företag tillhandahåller läkemedelsbehandling (exklusive receptskrivning) exempelvis 

  • när du erbjuder en tjänst där det ingår läkemedelsbehandling i kundens hem (t.ex. hemsjukvård)
  • när du grundar en läkarstation eller tandläkarstation
  • när du ansöker om tillstånd för estetiska injektioner med botulinumtoxin som ges av en sjukskötare.

Läs mer om läkemedelsbehandling:

Planen för läkemedelsbehandling ska utarbetas utifrån handboken Turvallinen lääkehoito (endast på finska).

Du är eventuellt intresserad av