Undervisningsväsendets fortbildning

Vi erbjuder ett rikt utbud av fortbildningar för bildningsfältet i Finland. Fortbildningarna finansieras av finansministeriet och är avgiftsfria för deltagarna. Tyngdpunktsområden för fortbildningen ges av undervisnings- och kulturministeriet.

Tyngdpunktsområden för vår fortbildning 2021–2023: 

  • Rättsskydd inom bildningsväsendet och tillsynen av småbarnspedagogiken
  • Ny lagstiftning inom utbildning och småbarnspedagogik
  • Välmående, trygghet och sociala färdigheter i lärsamfund
  • Hållbarhet och jämlikhet i uppväxt och livsstil inklusive digital jämlikhet
  • Stöd för lärande och individuella lärstigar
  • Kunskap i språklig och kulturell mångfald
  • Stärka och stöda kunskaper i vägledning och studiehandledning.

Evenemang och utbildning

Svenska bildningssektorns fortbildning