Undervisningsväsendets fortbildning

Vi erbjuder ett rikt utbud av fortbildningar för bildningsfältet i Finland. Fortbildningarna finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.  Tyngdpunktsområden för vår fortbildning 2020–2023: 

  • Ledarskapskompetens och lärande gemenskap 
  • Rättsskydd och tillsyn 
  • Välbefinnande och trygghet i organisationskulturen 
  • Stöd för lärande 
  • Stärkt social kompetens 
  • Småbarnspedagogikens informationsresurs.

Evenemang och utbildning

Svenska bildningssektorns fortbildning