Svenska bildningsväsendets fortbildning

Svenska enheten för bildningsväsendet erbjuder ett rikt utbud av fortbildningar för bildningsfältet i Finland. Fortbildningarna finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Svenska enheten för bildningsväsendet

Tyngdpunktsområden för vår fortbildning 2021–2023: 

  • Rättsskydd inom bildningsväsendet och tillsynen av småbarnspedagogiken
  • Ny lagstiftning inom utbildning och småbarnspedagogik
  • Välmående, trygghet och sociala färdigheter i lärsamfund
  • Hållbarhet och jämlikhet i uppväxt och livsstil inklusive digital jämlikhet
  • Stöd för lärande och individuella lärstigar
  • Kunskap i språklig och kulturell mångfald
  • Stärka och stöda kunskaper i vägledning och studiehandledning.

Information om biblioteksväsendets fortbildningar 

Våra fortbildningar hittar du på sidan evenemang och utbildning

Fortbildningsposter våren 2022, Svenska enheten för bildningsväsendet

Så här behandlar svenska enheten för bildningsväsendet dina personuppgifter