Idrottsväsendets utbildningar

Vi utbildar

Vi arrangerar utbildning till kommunalt anställda och sammanslutningar som verkar på idrottens och motionens område. I utbildningen ger vi information om motionspolitiska mål, åtgärder och olika möjligheter att finansiera verksamheten. Vi arrangerar utbildning i samarbete med olika aktörer inom idrotts- och motionssektorn.

Utbildningarna som regionförvaltningsverket arrangerar