Utbildning och evenemang inom ungdomsväsendet

Regionförvaltningsverket utvecklar verksamheten inom ungdomssektorn och fortbildningen av experterna. Vi arrangerar fortbildning och olika evenemang för dem som arbetar med unga. Under utbildningarna berättar vi om aktuella fenomen inom ungdomssektorn och ger aktuell information om ungdomssektorn. Att arrangera utbildning är en av våra lagenliga uppgifter.

Vi arrangerar årligen regionala ungdomsarbetsdagar inom varje enskilt regionförvaltningsverks verksamhetsområde. Ungdomsarbetsdagarna ger dig en utomordentlig möjlighet att bilda nätverk med kollegerna inom ditt område, uppdatera din kompetens och höra om de aktuellaste fenomenen inom branschen. Vi arrangerar också regionala verkstadsdagar och uppsökande ungdomsarbetsdagar.

Vi arrangerar utbildningar och tillställningar i samarbete med kompetenscentren inom ungdomssektorn och andra organisationer som idkar ungdomsarbete.

Våra utbildningar och evenemang

Mer information

[email protected]

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Kaija Blom, planerare, tfn 0295 016 265
Tiina Mattila, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 555
Kati Myyryläinen, planerare, tfn 0295 016 446
Mari Puhakka, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 560
Liisa Sahi, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 563

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Henri Alho, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 517
Kirsi Kohonen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 514
Laura Oksanen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 150

Regionförvaltningsverket i Lappland

Marja Hanni, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 393
Susanna Lammassaari, planerare, tfn 0295 017 383

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Linda Mård, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 827
Arja Randell, inspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 305
Jan Elo, planerare, tfn 0295 018 019

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Marjo Ketonen, specialplanerare, tfn 0295 018 011

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn