Utbildning och evenemang inom ungdomsväsendet

Regionförvaltningsverket utvecklar verksamheten inom ungdomssektorn och fortbildningen av experterna. Vi arrangerar fortbildning och olika evenemang för dem som arbetar med unga. Under utbildningarna berättar vi om aktuella fenomen inom ungdomssektorn och ger aktuell information om ungdomssektorn. Att arrangera utbildning är en av våra lagenliga uppgifter.

Vi arrangerar årligen regionala ungdomsarbetsdagar inom varje enskilt regionförvaltningsverks verksamhetsområde. Ungdomsarbetsdagarna ger dig en utomordentlig möjlighet att bilda nätverk med kollegerna inom ditt område, uppdatera din kompetens och höra om de aktuellaste fenomenen inom branschen. Vi arrangerar också regionala verkstadsdagar och uppsökande ungdomsarbetsdagar.

Vi arrangerar utbildningar och tillställningar i samarbete med kompetenscentren inom ungdomssektorn och andra organisationer som idkar ungdomsarbete.

Våra utbildningar och evenemang

Mer information

[email protected]

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Kaija Blom, överinspektör, tfn 0295 016 265
Tiina Mattila, överinspektör, tfn 0295 016 555
Jukka Moilanen, överinspektör, tfn 0295 016 686
Kati Myyryläinen, överinspektör, tfn 0295 016 446
Mari Puhakka, ylitaröverinspektörastaja, tfn 0295 016 560

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Kirsi Kohonen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 514
Laura Oksanen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 150

Regionförvaltningsverket i Lappland

Marja Hanni, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 393
Susanna Lammassaari, inspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 383

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Arja Randell, inspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 305
Elli-Noora Rinne, planerare, tfn 0295 018 085
Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 051

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Annika Palola, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 817
Päivi Pienmäki-Jylhä, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 819
Emilia Piitulainen, planerare, tfn 0295 018 848

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017652
Jaana Tuuttu, planerare, tfn 0295 017 565