Fortbildning inom småbarnspedagogik  

Regionförvaltningsverket ordnar kortvarig fortbildning för personal inom småbarnspedagogik  

Innehållet i våra fortbildningar anknyter till aktuella teman inom småbarnspedagogiken. Fortbildningsutbudet grundar sig på både riksomfattande och regionala behov med teman som växlar årligen. 

Våra fortbildningar är gratis. Utbildningar ordnas hela året och information om dem finns på våra webbsidor. 

Evenemang och utbildning