Biblioteksväsendets utbildningar

Vi ordnar kortvarig fortbildning för bibliotekspersonal. Utbildningarna behandlar bl.a. lagstiftning, utvecklandet och ledningen av biblioteken och bibliotekens internationalisering.

Vi ordnar utbildningar tillsammans med de bibliotek som sköter särskilda uppgifter eller de bibliotek som i sin region ansvarar för att utveckla bibliotekens verksamhet. Vi samarbetar även med andra aktörer inom bibliotekssektorn.

Regionförvaltningsverkets utbildningsutbud hittar du på sidan Evenemang och utbildning.

Evenemang och utbildning