Biblioteksstatistik

Undervisnings- och kulturministeriet svarar tillsammans med regionförvaltningsverken för de kommunala allmänna bibliotekens statistikföring.

Vi samlar in information om de allmänna bibliotekens verksamhet och utvärderar kvaliteten på och tillgången till bibliotekstjänster. Utifrån utvärderingen producerar vi information om de allmänna bibliotekens tillstånd.

I statistikdatabasen för allmänna bibliotek har man samlat grundläggande statistik över de allmänna biblioteken sedan 1999. Genom att använda visualisering av statistikinformationen kan man göra upp olika statistikskisser och grafer.

Statistik över de allmänna biblioteken i Finland

Visualisering av de allmänna bibliotekens statistikinformation

Basserviceutvärderingar

2019: Bibliotekslokaler

2017: Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet

2015: Tillgången till bibliotekstjänster

2013: Utveckling av personalresuresernas omfattning och kvalitet
2011: Yleisten kirjastojen verkkoaineistojen hankinta ja käyttö (endast på finska)
2010: Maakuntakirjastotoiminta osana kirjastotoimen kehittämistä (endast på finska)

Du kan be om de regionala statistikpublikationerna av överinspektören för biblioteksväsendet på ditt område [email protected] 

Andra utvärderingar

2019: Meröppna bibliotek 2019, publikation 81/20219