Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland överräckte livräddningsmedaljer, som republikens...
Pressmeddelande 2023-06-08 Södra Finland säkerhet och beredskap utmärkelsetecken och medaljer livräddningsmedalj
SVM, FM Hanna Makkula inledde i början av juni sitt jobb som direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionfö...
Pressmeddelande 2023-06-07 Arbetarskydd
Syftet med diskrimineringslagen som trädde i kraft 2015 är att främja likabehandling och förebygga diskriminering. Den d...
Pressmeddelande 2023-06-07 Arbetarskydd
Ändringarna i arbetarskyddslagen träder i kraft 1.6.2023. Syftet med lagändringarna är att stärka arbetstagarnas säkerhe...
Pressmeddelande 2023-06-07 Arbetarskydd
Pressmeddelande 2023-06-05 Södra Finland utmärkelsetecken och medaljer säkerhet och beredskap
Pressmeddelande 2023-06-01 Hela Finland bibliotek undervisning och kultur
Pressmeddelande 2023-05-31 Hela Finland webbtillgänglighet
Gå till nyhetsrummet