Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Beredskapsövningen Kaakko22 som ordnas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland pågår 30.11-1.12.2022. Kommuner och s...
Pressmeddelande 2022-11-30 beredskap Södra Finland
Pressmeddelande 2022-11-21 Hela Finland Undervisning och kultur
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade ett feedbackmöte för kommuner och andra organisationer som de...
Pressmeddelande 2022-11-21 Säkerhet och beredskap Västra och Inre Finland
Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde för fjärde gången under hösten. Myndigheterna följer ...
Pressmeddelande 2022-11-18 Säkerhet och beredskap Västra och Inre Finland