Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Coronaepidemin har utmanat planeringen och genomförandet av regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn....
Pressmeddelande 2022-01-24 Hela Finland Undervisning och kultur
Regionförvaltningsverket ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användning...
Pressmeddelande 2022-01-21 Corona Västra och Inre Finland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland håller för närvarande inte på att inkludera handledd hobbyverksamhet för barn o...
Pressmeddelande 2022-01-21 Corona Södra Finland
De objekt som understöds tjänar en mångsidig, motionsinriktad användning av naturen för rekreation. Det totala anslaget ...
Pressmeddelande 2022-01-20 Hela Finland Undervisning och kultur