Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Regionförvaltningsverken förlänger sina beslut om obligatoriska hälsokontroller i samband med inresa fram till slutet av...
Pressmeddelande 2021-06-24 covid-19 Hela Finland
Regionförvaltningsverken och Valvira har gjort upp ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. I enlighet med programme...
Pressmeddelande 2021-06-23 Social- och hälsovård Undervisning och kultur
Enligt lägesbilderna som coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten har sammanställt har det epidemiolog...
Pressmeddelande 2021-06-22 covid-19 Södra Finland
Enligt ett klagomål till Regionförvaltningsverket i Södra Finland har studiehanteringssystemet Sisu allvarliga tillgängl...
Pressmeddelande 2021-06-22 Hela Finland tillgänglighet