Voimaa varhaiskasvatukseen -koulutuskokonaisuus

Starttid: 2022-02-02 12:30
Sluttid: 2022-02-16 15:30
Anmälningen öppnas: 2021-12-23 09:45
Anmälningen stängs: 2022-02-14 15:00
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
Arrangör: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutus toteutetaan kokonaan etänä ja se jakaantuun kolmeen webinaariin, joissa jokaisessa painottuu konkreettinen, käytännönläheinen näkökulma varhaiskasvatuksen opettajana toimimiseen.

Ensimmäisen webinaarin keskeisenä tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen opettajana toimivien pedagogista osaamista ja valaista opettajan roolia lapsiryhmätyöskentelyssä. Toisessa ja kolmannessa webinaarissa aiheena on lapsiryhmien arjen tukeminen.

Ensimmäisessä webinaarissa 2.2.2022 klo 12.30-15.30 pureudutaan varhaiskasvatuksen pedagogiseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Webinaarissa käydään läpi suunnittelun erilaiset tasot yksittäisestä toiminnasta vuositason suunnitelmiin sekä yksilön että ryhmän tarpeiden näkökulmasta. Webinaarin sisältöinä ovat vasun sisällön ja suunnittelun suuret linjat, ryhmävasu ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen sekä pedagoginen vastuu ja tiimin johtaminen.

Toisessa webinaarissa 9.2.2022 klo 12.30-15.30 pureudutaan arjen erilaisiin siirtymätilanteisiin ja lasten toiminnanohjaustaitojen tukemiseen. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä tarkastellaan tuen tarpeiden ja haastavan käyttäytymisen näkökulmasta, mm. kuvatuen ja muiden käytännön keinojen kautta. Webinaarin sisältöinä ovat toiminta ja siirtymätilanteet toiminnanohjaustaitoja tukien, yleisen tuen keinovalikko osaksi arkea sekä struktuuri vs. joustavat toimintatavat?

Kolmannessa webinaarissa 16.2.2022 klo 12.30-15.30 aiheina ovat erilaiset tuen tarpeet ja niiden huomiointi lapsiryhmässä. Erityisesti webinaarissa pohditaan leikin ja leikkitaitojen, lasten vireystilan ja tarkkaavuuden tukemista yleisen tuen keinoin. Webinaarin sisältöinä ovat aistiyliherkkyyksien, vireystilan ja tarkkaavuuden huomioiminen ryhmässä, leikin merkitys ja leikkitaitojen tukeminen osana yleistä tukea sekä käytännön tuki: erilaiset opetusmenetelmät, -tavat ja -tilat.

Kouluttajana toimii varhaiskasvatuksen opettaja/KK, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Anna Leskinen.

Kohderyhmä: 

Koulutus on suunnattu ilman pedagogista koulutusta varhaiskasvatuksen opettajana työskenteleville. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuksissa. Koulutukseen ovat tervetulleita myös varhaiskasvatuksen opettajat, jotka haluavat päivittää tietojaan ja taitojaan.

Koulutus on osallistujille maksuton. 

Muut tiedot: 

Webinaareja ei tallenneta.

Osallistujamäärä on rajoitettu. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostiin vahvistusviesti, joka sisältää linkin webinaariin.

Vastuuhenkilöt ja järjestäjät: 

Ylitarkastaja Tanja Tiainen, p. 0295 016 497, tanja.tiainen(at)avi.fi