Oppimisen ja opettamisen ihanuus ja kurjuus 1

Starttid: 2022-03-17 09:00
Sluttid: 2022-03-17 15:00
Anmälningen öppnas: 2021-12-10 09:00
Anmälningen stängs: 2022-03-14 16:30
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään webinaariin (Teams)

Oppimisen ja opettamisen ihanuus ja kurjuus

torstaina 17.3.2022 klo 9.00-15.00 Oppimisen ja opettamisen ihanuus ja kurjuus 1

torstaina 24.3.2022 klo 12.00-16.00 Oppimisen ja opettamisen ihanuus ja kurjuus 2

Koulutus on suunnattu perusopetuksen henkilöstölle ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Webinaarit muodostavat jatkumon. Molempiin on oma ilmoittautuminen. Voi ilmoittautua myös vain yhteen. Koulutus ei tallenneta.

Oppimiseen ja opettamiseen liittyy myös paljon asenteita, jotka ennustavat tuloksia niin hyvässä kuin pahassakin. Oppimisympäristöihin on siirtynyt hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin ilmiöitä, jotka saattavat sanella koko oppitunnin kulun. Oppimisen tuloksellisuus erityisesti poikien osalta on Suomessa voimakkaassa laskussa. Jotain pitäisi tehdä, mitä?

Oppiminen ja opettaminen ovat molemmat vaativaa aivotoimintaa, joissa on vahvasti mukana sekä järki että tunne. Siksi ei lankaan itsestään selvää, että aina saamme parhaan potentiaalimme käyttöön. Moni alisuoriutuu joko motivaation, työskentelytaitojen tai liiallisen tunteisiin tai järkeen nojautumisen vuoksi.

Opetus on usein voimallisesti järkiperäistä ja oppiminen taas huomattavan tunneohjattua. Voisiko tässä olla yksi selitys motivaation ja opetuksen ja oppimisen yhteensovittamisen haasteille erityisesti nuoruusiässä? Sitoutuminen aktiiviseen ponnisteluun ja ”uhrauksiin” on meille ihmisille mahdollista vain, jos tulemme kuulluksi ja nähdyksi, kohdatuksi. Mitä tämä tarkoittaa koulun tai oppilaitoksen viitekehyksessä? Mitä odottavat oppilaat ja miten tähän vastaavat opettajat?

Uusi opetussuunnitelma painottaa oppimisen strategista puolta ja oppimaan oppimisen taitoa. Lukion opetussuunnitelma on ottanut aimo harppauksen kohti elämänhallinnan ja hyvinvoinnin kehittämistä laaja-alaisilla oppimistavoitteillaan. Samaan aikaan opetussuunnitelma on täynnä toinen toistaan vaativampia sisältöjä, joiden omaksumiseen oppijan olisi kyettävä yhä kiihtyvällä tahdilla. Aivot ovat kuitenkin biologisesti valmiit vasta 25-vuotiaana. Tämä asettaa haasteita laajojen ja kauaskantoisten asioiden ymmärtämiselle ja ennen kaikkea niiden varassa toimimiselle.

Koululaiset ja vielä opiskelijatkin tarvitsevatkin ympärilleen ”aikuisia” aivoja, joita jäljittelemällä aikanaan myös heidän omassa elämässään korkeimmat tavoitteet tulevat saavutetuksi. Tämä siksi, että paradoksaalisesti viimeisenä kehittyvät ns. ”työnjohdolliset” osat, jotka muun muassa mahdollistavat kaukana olevien tavoitteiden eteen puurtamisen ilman välitöntä tyydytystä ja palkintoa. Kehittymättömät aivot tarvitsevat enemmän tunneruokaa ja palkintoja, kannustimia ja sparrausta, kuin aivot, jotka ovat biologisesti valmiit. Luonnollisesti erot myös yksilöiden välillä ovat merkittäviä. Palautejärjestelmää kehittämällä on mahdollista lisätä ponnistelun määrää ja parantaa tuloksia. Tähän tarvitaan sekä opettajia että oppilaita.

Koulutus antaa eväät ymmärtää itseohjautuvuuden ja motivaation aivopohjaa ja muokata toimintakulttuuria niitä tukevaksi.

Kouluttajana toimii Heli Isomäki, toiminnanjohtaja Ludus Oy, neuropsykologian erikoispsykologi, vaativan erityistason neuropsykologi (VET), Psykologian tohtori, Neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja (TOHJ).

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja: Ann-Christin Mitts, [email protected]