Hållbart lärande i gymnasiet genom läroämnessamverkan och kollegialitet, TIU-programmet

Starttid: 2022-05-12 09:00
Sluttid: 2022-05-12 15:00
Anmälningen öppnas: 2022-03-01 06:00
Anmälningen stängs: 2022-04-28 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Plats: Formatet avgörs närmare tillfället. Genomförs antingen på plats, som hybrid eller som webbinarium. Även klockslaget bekräftas då. 

Innehåll: 

På fortbildningen undersöker vi hållbart lärande som kan ske i gymnasiet genom läroämnessamverkan och tätt samarbete mellan kolleger i skolan. Gymnasiets nya läroplan betonar mångsidiga kompetenser och tvärvetenskaplighet, som kan utvecklas tillsammans i kollegiet. På fortbildningen får du vara aktiv och workshoppa fram nya perspektiv och arbetssätt. 

Fortbildningen görs i samarbete med Wasa Teater och TIU-programmet, Teater i undervisningen.

Underlag till fortbildningen hämtas från enkäter som riktas till både elever/studerande och till pedagoger i början av år 2022. Enkäterna distribueras till åk 9, till gymnasierna och till yrkesutbildningen i hela Svenskfinland via Wasa Teater och via Nyhetsbrevet från Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet. 

Du kan även svara på enkäterna via länkarna nedan:

Enkät till personal i åk 9, gymnasiet och yrkesutbildningen.

Enkät till elever och studerande i åk 9, gymnasiet och yrkesutbildningen. 

Inbjudan och program sänds närmare tillfället. 

Välkommen på workshop! 

Målgrupp: lärare, vägledare, studiehandledare, elevhälsopersonal

Stadium/Verksamhetsform: gymnasieutbildning, grundläggande utbildning

Anmäl dig senast 28.4.2022. 

Om programmet:

överinspektör Disa Widell, [email protected], tfn 0295 018 621, Regionförvaltningsverket

teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren, [email protected], tfn 050 300 7214, Wasa Teater

Om anmälan och annullering:

planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021