Sote-reformen, välfärdsområde, bildningskommun - vad betyder det för biblioteken?

Starttid: 2022-02-15 13:00
Sluttid: 2022-02-15 14:30
Anmälningen öppnas: 2021-12-14 06:00
Anmälningen stängs: 2022-02-11 23:59
Ämne: Bibliotek
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll:

Det finns många frågor om hurdan situationen kommer att vara i kommunerna efter social och hälsovårdsreformen. Vad för reformen med sig för de förvaltningsgrenar och verksamheter som stannar kvar i kommunen? Hur inverkar de nya ekonomiska ramarna på kultur- och biblioteksverksamheten?

Att utbildning och kultur blir den största sektorn i kommunen kan innebära ett lyft och en möjlighet att förbättra tjänsterna, framförallt genom ett ökat samarbete. Men hurdana frågor och förväntningar väcker reformen?

Siv Sandberg, universitetslärare och forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, förklarar vad reformen betyder och svarar på frågor. Siv är expert på kommunal och regional förvaltning i Norden med lång erfarenhet av att analysera och förklara reformer. Åren 2020-21 var hon medlem av en expertgrupp med uppdrag att formulera riktlinjer för den nationella kommunpolitiken efter vårdreformen.

Välkommen att diskutera med Siv och dina kolleger!

Målgrupp: Ledare och övrig personal inom biblioteks- och kultursektorn

Anmäl dig senast 11.2.2022.

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. 

Kontakt: 

Om programmet:  
överinspektör Susanne Ahlroth, [email protected], tfn 0295 018 762 

Anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021 

IKT-stöd: 

IKT-pedagog Fredrik Åman, [email protected], tfn 0295 018 619