Kehityksellisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tuki nuorilla ja aikuisilla

Starttid: 2022-03-03 12:30
Sluttid: 2022-03-03 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-11-25 11:00
Anmälningen stängs: 2022-03-02 16:30
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Kuntoutussäätiön järjestämään webinaariin (Teams)

Kehityksellisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tuki nuorilla ja aikuisilla

torstaina 3.3.2022 klo 12.30-16.00

Koulutus on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen henkilöstölle.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota perustietoa oppimisvaikeuksista ja niiden neuropsykologisesta taustasta sekä niihin liittyvistä rinnakkaisongelmista, kuten mielenterveyden haasteista.

Koulutuksessa käsitellään lisäksi oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja puheeksi oton menetelmiä sekä keinoja oppimisvaikeuksien tukemiseen ja huomioimiseen opetuksessa. Tarkoituksena on myös tutustua oppimisen digiapuvälineisiin, joita voi ohjata opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi käsitellään jatko-ohjausta oppimisvaikeuksien tukemisessa. Oppimisvaikeuksien ilmenemistä ja vaikutuksia käsitellään nuorten ja aikuisten näkökulmasta.

Kouluttajana toimii Johanna Nukari, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL.

Koulutuksen ohjelma:

12.30 Tervetuloa

12.40-13.30 Oppimisvaikeuksien ilmeneminen ja vaikutukset opintoihin: - erilaisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen, - rinnakkaiset mielenterveyden haasteet, - oppimisvaikeudet maahanmuuttajataustaisilla

13.30-13.45 TAUKO

13.45-15.00 Oppimisvaikeuksien tukeminen ja huomioiminen opetuksessa: - puheeksi otto ja tunnistamisen menetelmät,- miten huomioida oppimisvaikeuksia opetuksessa, - oppimisen (digi)apuvälineet

15.00-15.15 TAUKO

15.15-16.00 Ohjauspolku oppimisvaikeuksissa: - millaista jatko-ohjausta oppimisvaikeuksien kohdalla voi tehdä, - vastauksia ennakkokysymyksiin sekä koulutuksen aikana esiin nousseisiin kysymyksiin

16.00 Webinaari päättyy

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja: Ann-Christin Mitts, [email protected]