Yhteisopettajuus lukiossa - innostu yhdessä tekemisestä ja opettamisesta

Starttid: 2022-01-26 09:00
Sluttid: 2022-01-26 15:00
Anmälningen öppnas: 2021-11-08 00:00
Anmälningen stängs: 2022-01-19 16:00
Ämne: Undervisning
Format: Närtillfälle
Landskap: Kajanaland, Norra Österbotten
Ort: Oulu
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Tapahtuman kuvaus:

Lukio-opettaja, tule luomaan yhdessä kollegoittesi kanssa yhteisopettajuuden käytänteitä! Koulutus on suunnattu lukion opettajille, jotka suunnittelevat tai aloittelevat yhteisopettajuutta. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.

 

1. Päivä ke 26.1.2022 klo 9.00 - 15.00, kouluttajana Katri Lehtovaara
Paikka: Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu, Puisto- ja Pato-salit

  • Yhteisopettajuuden periaatteet ja toimintaa tukevat rakenteet
  • Mitä yhdessä tekeminen ja opettaminen mahdollistavat?
  • Erilaiset yhteisopettajuuden toteutusmallit
  • Pedagogiset menetelmät yhteisopetuksessa
  • Opettajan vahvuudet, vuorovaikutus ja luottamus yhteistyön voimavarana

2. Päivä ke 9.2.2022 klo 9.00 - 15.00, kouluttajana Niina Harjunpää ja Katri Lehtovaara
Paikka: Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu, Puisto- ja Pato-salit

  • Opiskelija-arvioinnin pedagogiset perusteet: Mitä tavoittelemme opiskelijan arvioinnilla? Miksi juuri näitä asioita? Kenen etua arviointi palvelee?
  • Mitä lisäarvoa monipuolinen formatiivinen arviointi tuo mukanaan oppimisprosessiin? Miten yhdessä arvioiminen tukee yksilöllisiä oppimispolkuja?
  • Käytännön esimerkkejä monipuolisesta arvioinnista. Miten yhteisopettajuus tukee laajenevaa arviointinäkemystä?
  • Yhteisopettajuuden suunnitteleminen: oman suunnitelman avulla kohti käytännön toteutusta.

Muuta huomioitavaa: 

Päivien lounastauot pidetään klo 11.30 - 12.30. Lounaat ovat omakustanteisia. Päivissä on tarjolla sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Tarkempi aikataulutus tehdään lähempänä.

Kun ilmoittaudut 26.1. tilaisuuteen, ilmoittaudut samalla myös 9.2. päivään.

Vastuuhenkilöt ja järjestäjät: 

Sirpa Kova, sirpa.kova(a)avi.fi, opetustoimen ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kouluttaja: Katri Lehtovaara (FM) on pitkän uran tehnyt aineenopettaja, apulaisrehtori, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja (STory.), joka toimii nykyään opetusalan kehittäjänä, kouluttajana ja valmentajana. Katri on kouluttanut ja ohjannut opettajia, rehtoreita ja johtoryhmiä lukuisissa kouluissa ja kunnissa ympäri Suomen, auttanut kouluja kehittämään yhteisöllistä, oppivaa toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä tukien koulujen laaja-alaisen hyvinvoinnin kehittymistä. Katrin työskentelyä ohjaa ratkaisukeskeisyys, positiivinen psykologia ja muotoilun menetelmät sekä innostuksen ja ilon tuominen niin yksilöiden kuin yhteisöjen kehittämisen ja työn tekemisen tueksi.

Kouluttaja: Niina Harjunpää (FL) on kokenut lukion aineenopettaja ja kouluttaja, joka on erikoistunut monipuolisen arvioinnin menetelmiin sekä verkkopedagogiikkaan ja virtuaaliseen koulutukseen. Niina on kouluttanut opettajia laajasti erilaisten opetuksessa käytettävien ohjelmistoratkaisujen pedagogiikasta, arvioinnista virtuaalisessa opetuksessa sekä uuden lukion opetussuunnitelman mukaisesta arvioinnista. Niina on myös toiminut oman alueensa lukioiden tutoropettajana. Niinan koulutuksissa tärkeää on käytännönläheisyys, koulutuksessa saatujen oppien välitön siirrettävyys omaan työhön ja positiivinen näkökulma muutoksiin.