Huono johtaminen vs. tiedolla johtaminen

Starttid: 2021-12-02 13:00
Sluttid: 2021-12-02 15:00
Anmälningen öppnas: 2021-10-18 10:00
Anmälningen stängs: 2021-12-02 13:10
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tapahtuman kuvaus: 

Koulutus koostuu kahdesta teemasta. Ensin tarkastelussa on huono johtaminen ja sen jälkeen tutustutaan tietojohtamiseen sekä tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa ja johtamisessa.

Teema 1. Huono johtaminen klo. 13-14

Johtamiskoulutuksissa on perinteisesti keskitytty siihen, millainen on hyvä johtaja ja mitä on hyvä johtajuus. Mutta millainen on huono johtaja? Onko johtamisen ”huonous” vain ”hyvyyden” puutetta, vai onko se oma ilmiönsä, johon tulisi kiinnittää huomiota siinä missä johtamisen positiivisiin ulottuvuuksiin? Millainen on huono johtaja oppilaitoksissa, ja millä edellytyksillä huonosta johtamisesta voidaan siirtyä parempaan johtamiseen?

Koulutuksen aikana käsiteltäviä asioita ovat:

• Huonon johtamisen tunnuspiirteet ja taustasyyt

• Oppilaitokset huonon johtamisen erityisympäristöinä

• Ratkaisuvaihtoehtojen tunnistaminen ongelmatilanteissa

Koulutuksen tavoitteena on antaa välineitä oman ja muiden johtamisen tarkasteluun

Teema 2. Tiedolla johtaminen klo. 14-15

Tietojohtaminen ja erityisesti tiedolla johtaminen on viime vuosikymmenen aikana noussut huomattavaan rooliin julkishallinnon kehittämiskeskustelussa. Alustuksessa:

• Luodaan tiivis katsaus tietojohtamisen tutkimusalaan, sen kehitykseen ja erilaisiin tulokulmiin, ja

• Tarkastellaan tietojohtamisen keskeisiä valintoja ja tärkeitä kysymyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Alustuksen tavoitteena on herättää kuulijat pohtimaan oman organisaationsa tuloksellisuuden osatekijöitä, sekä sitä miten he näitä tekijöitä johtavat ja mitä tietoa johtaminen edellyttää.

Lopuksi yhteinen keskustelu alustusten herättämistä ajatuksista.

Kouluttajina toimivat sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Harri Laihonen (Itä-Suomen yliopisto), ja hallintotieteen professori Jussi Kivistö (Tampereen yliopisto). Laihosen erityisalana on tietojohtaminen ja digitaalisuus, Kivistön korkeakoulujen hallintoon ja johtamiseen liittyvät erityskysymykset.

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä:

Länsi- ja Sisä-Suomen perus- ja toisen asteen oppilaitosten johto, kuntien sivistysjohto

Ohjelma:

Teema 1. Huono johtaminen 13-14

Teema 2. Tiedolla johtaminen 14-15

Muut tiedot:

Osallistumislinkki toimitetaan lähempänä koulutusta.

Tilaisuus on maksuton.

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t):

Opetustoimen ylitarkastaja Toni Saarivirta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, [email protected], puh 0295 018 816

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: koulutussihteeri [email protected]