Matematiikan oppivaikeuksien tukeminen 1. ja 2. luokilla Varga-Neményi -menetelmän avulla

Starttid: 2022-02-03 09:00
Sluttid: 2022-02-04 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-09-24 23:00
Anmälningen stängs: 2022-01-26 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Närtillfälle
Landskap: Birkaland
Ort: Tampere
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tapahtuman kuvaus

Tämän koulutuksen perustana on Varga–Neményi -menetelmä, joka on uuden opetussuunnitelman ytimessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön esimerkkejä matematiikan oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi ja monipuolisia keinoja oppimisen solmukohtien avaamiseksi.

Opetussuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa mainittu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta, jolloin näiden oppilaiden tukeminen on määritelty normitasolla. Tämä velvoittaa siis jokaista matematiikkaa opettavaa opettajaa.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu erityisopettajille, erityisluokanopettajille, luokanopettajille, resurssiopettajille ja opettajatyöpareille. Koulutuksesta on erityisesti hyötyä osallistujille, jotka ovat käyneet vähintään Varga–Neményi -menetelmän pitkän koulutuksen, mutta päivään voi osallistua ilman aikaisempaa VaNe-kokemusta ja näin saada sekä menetelmään ensituntumaa, että kokonaiskuva matematiikan erityisopetuksesta.

Koulutuksen sisältö

Päivä 1

Varga–Neményi -menetelmä lyhyesti: menetelmän pedagogiset periaatteet ja abstraktion tie

Hahmottaminen: Annetaan keinoja havaita oppilaan hahmottamisen vaikeus ja ideoita siitä, miten oppilasta voidaan auttaa hahmottamisen pulmissa.

Matematiikan ydintaitojen kartoittaminen 1. luokalla: annetaan keinoja ja valmiita kartoituksia toimintaohjeineen ja ajankohtineen

Varhainen tukeminen 1. luokalla: Mihin keskitytään ja miten tuetaan oppimista matematiikan kuntouttavassa opetuksessa aloittaen esimatemaattisista taidoista ja edeten lukujen käsittely- ja laskutaidon oppimiseen ensin lukualueella 0 – 10 ja sitten lukualueella 0 – 20.

Päivä 2

Varga–Neményi -menetelmä lyhyesti: menetelmän pedagogiset periaatteet ja abstraktion tie

Matematiikan ydintaitojen kartoittaminen 2. luokalla: annetaan keinoja ja valmiita kartoituksia toimintaohjeineen ja ajankohtineen

Varhainen tukeminen 2. luokalla: mihin keskitytään ja miten tuetaan oppimista matematiikan kuntouttavassa opetuksessa lukujen käsittely- ja laskutaidon oppimiseen lukualueella 0–100.

Kouluttaja: Mirva Krajushkin, KM, erityisopettaja ja matematiikan aineenopettaja.

Mirva työskentelee yhtenäisessä peruskoulussa luokilla 1-9 laaja-alaisena erityisopettajana ja toimii Varga-Neményi -yhdistyksessä erityisopetuksen asiantuntijana. Vuosien kokemus matematiikan oppimisvaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten parissa on auttanut ymmärtämään, miksi kaikilla pitäisi olla oikeus oppia matematiikkaa. Alkuopetuksessa annettu tuki vaikuttaa matematiikan oppimiseen läpi koko peruskoulun.

Muut tiedot
Koulutustilaisuus järjestetään lähitilaisuutena Tampereella. Seuraamme epidemiatilannetta ja teemme tarvittaessa muutoksia toteutustapaan.
Koulutus on maksuton.

 

Vastuutahot ja järjestäjät
Koulutussihteeri Pirjo Jämsen-Ahonen, 0295 018 545
Ylitarkastaja Kati Koskiniemi, 0295 018 674
[email protected]