Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksessa, täydentävä osio II

Starttid: 2021-11-24 12:30
Sluttid: 2021-11-24 15:30
Anmälningen öppnas: 2021-08-25 10:00
Anmälningen stängs: 2021-11-24 12:30
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Tapahtuman kuvaus: 

Koulutuksen tarkoituksena on täydentää varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä. Aiempaa koulutusta täydentävissä osioissa tuodaan esille kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisen pedagogiikan elementtejä sekä hyviä käytänteitä, jotka ovat nousseet esille, kun on tutkittu ja kehitetty eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden osallisuutta. Henkilöstö oppii koulutuksen kautta ottamaan huomioon eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden näkökulmia entistäkin paremmin.

Täydentävissä osioissa on tarkoitus esitellä ja tarjota myös konkreettisia esimerkkejä ja kehittämisideoita sekä hyviä ja toimivia käytäntöjä lasten ja perheiden osallisuuden tukemiseen.

 

Koulutuksen sisältö (osiot II ja III):

 

 • Kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoinen pedagogiikka
 • Hyvät osallisuutta tukevat käytänteet eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden kanssa
 • Lasten osallisuuden tukeminen leikkien, liikkuen ja lukien
 • Leikin mahdollisuudet ja haasteet (leikkipedagogiikka, leikkiympäristöt)
  • Liikunta ja kehollisuus (liikunnalliset leikit)
  • Lukemisen monet muodot (tarinallisuus ja sadutus)
 • Perheiden osallisuuden tukeminen kunnioittaen, kannustaen ja keskustellen
  • Kunnioitus (perheiden kielten, kulttuurien, katsomusten, uskontojen, tapojen ja näkemyksien kunnioittaminen)
  • Kannustus (välittävän ja arvostavan ilmapiirin luominen, tuen ja yksilöllisen huomioinnin antaminen)
  • Keskustelu (dialogi ja vuorovaikutus, vastavuoroisuus, keskinäinen ymmärrys)

 

Ohjelma: 

12.30 - Koulutus alkaa

Tauko sopivassa välissä

15.30 - Koulutus päättyy

 

Muuta:

Osio III järjestetään erillisenä tilaisuutena 4.11.2021. Lisätietoa ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

 

Vastuuhenkilöt ja järjestäjät: 

Lisätietoja: Ulla Soukainen
Ilmoittautumiset: Riku Santala
Sähköpostiosoitteet: [email protected]