Vuorohoidon koulutus - tuen iltapäivä

Starttid: 2021-11-17 12:30
Sluttid: 2021-11-17 15:30
Anmälningen öppnas: 2021-06-21 10:00
Anmälningen stängs: 2021-11-17 12:30
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Tapahtuman kuvaus: 

Sari Lipposen koulutuosuudessa perehdytään lapsen kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamisen teoreettisiin lähtökohtiin soveltaen tuoreinta tutkimustietoa vuorohoidon pedagogiikasta. Koulutuksessa pohditaan mm. kuinka vuorohoidossa voidaan tukea lapsen kehitystä ja oppimista tavoitteellisesti ja kuinka kehityksen ja oppimisen tuki huomioidaan vuorohoidon pedagogiikassa.Koulutus muodostaa sisällöllisen jatkumon teorian, tutkimustiedon ja käytännön välille.

Maarit Armanton koulutusosuudessa pysähdytään pohtimaan vuorohoidossa olevien lasten arjen tukemista sekä perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä käytännön tasolla. Tarvitseeko vuorohoidossa oleva lapsi enemmän tukea kuin säännöllisessä varhaiskasvatuksessa oleva lapsi? Miten voimme toteuttaa lasten tarvitsemaa tukea epäsäännöllisessä arjessa? Mihin meidän aikuisten on hyvä kiinnittää huomiota? Miten voimme vuorohoidon arjessa luoda hyvinvointia ennen kaikkea lapsille mutta myös perheille ja työyhteisöille? Näihin kysymyksiin etsitään yhdessä vastauksia kokemusten ja esimerkkien kautta.

 

Kouluttaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Maarit Armanto on työskennellyt usean vuoden ajan vuorohoidossa erityisopettajana. Maarit on ollut mukana sekä suunnittelemassa että kehittämässä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa tukea tarvitsevien lasten näkökulmasta vuorohoidon toteuttamista. Maarit on myös kouluttautunut Ihmeelliset Vuodet vanhemmuusryhmän ohjaajaksi ja soveltaa positiivista kasvatusta niin lasten kuin yhteistyössä vanhempien ja perheiden kanssa.

Sari Lipponen, KM, VEO, on toiminut useamman vuoden varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen opetus- ja tutkimustehtävissä varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikkaan sekä kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvien teemojen äärellä.

 

Ohjelma: 

 

12.30 Alkusanat

Tauko sopivassa välissä

15.30 Koulutus päättyy

 

Muut tiedot: 

Koulutus tallennetaan ja linkki tallenteeseen lähetetään kaikille ilmoittautumislomakkeen täyttäneille. Mikäli et pysty osallistumaan varsinaisena koulutusaikana ja haluat vain tallenteen, valitse lomakkeelta kohdassa Osallistutko vaihtoehto En.

 

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Lisätietoja: Ulla Soukainen
Ilmoittautumisten yhteyshenkilö: Riku Santala
Sähköpostiosoitteet: [email protected]