Turvataidot ja vanhemmuuden tukeminen

Starttid: 2021-10-27 12:30
Sluttid: 2021-10-27 15:30
Anmälningen öppnas: 2021-06-09 10:00
Anmälningen stängs: 2021-10-27 15:00
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tunne-ja turvataitokasvatuksen avulla ehkäistään lapsiin kohdistuvaa  kaltoinkohtelua vahvistamalla lapsen omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun, groomingin, ahdistelun ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa myös digitaalisessa mediassa.Koti ja lähipiiri ihmissuhteineen tarjoaa hyvän kentän turvataitokasvatuksen keskeisten taitojen oppimiseen, opitun soveltamiseen ja harjaannuttamiseen.

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle.        

Koulutuksen tavoite:

Perehdyttää koulutettavat turvataitokasvatuksen lasta suojaaviin ja vahvistaviin tekijöihin, joiden avulla lapseen kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä. Koulutuksessa esitellään turvataitokasvatuksen keskeisimmät selviytymistaidot sekä hyödynnetään turvataitokasvatuksen oppimateriaalia.

Koulutuksen aiheita:

- mitä vanhempien tulisi tietää ja oppia turvataitokasvatuksesta

- vanhempien osallistaminen turvataitokasvatuksessa

- vanhempien turvataito-osaamisen tukeminen

       Tauko 15 min. sopivassa kohdassa

Kouluttajat: turvataitokasvatuksen kehittämisessä mukana olleet erityisluokanopettajat ja oppimateriaalin toimittajat

Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Yhteyshenkilöt: [email protected]

* Ylitarkastaja Satu Kilpinen, puh 02950 16 194

* Ylitarkastaja Heli Söderqvist, puh 02950 16 244

* Osastosihteeri Susanna Schultz, (myös puh. 02950 016 203)

 

TERVETULOA!