Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus - Personalens anmälningsskyldighet inom småbarnspedagogiken

Starttid: 2021-08-19 12:00
Sluttid: 2021-08-19 15:00
Anmälningen öppnas: 2021-06-10 10:00
Anmälningen stängs: 2021-08-19 11:58
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

Tapahtuman kuvaus: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot järjestävät yhteistyössä koulutuksen kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä kuntien ja yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien tietosuojavastaaville.

Koulutuksessa käydään läpi 1.8.2021 voimaan tulevaa varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta koskevaa lakimuutosta ja sen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä. Koulutuksessa käsitellään lisäksi henkilöstön ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä salassapito- ja tietosuoja-asioita.

Koulutustilaisuuden päätteeksi on mahdollisuus esittää kysymyksiä ilmoitusvelvollisuudesta. Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen 13.8.2021 mennessä osoitteeseen mirja.kivikangas(at)avi.fi.

Koulutustilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä ja saada vastauksia tarvittaessa myös ruotsin kielellä.

Tilaisuus tallennetaan. Tallennelinkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen n. kaksi viikkoa koulutustilaisuuden jälkeen.

Toinen samansisältöinen koulutuspäivä järjestetään 24.8.2021 klo 12.00 – 15.00.

Kouluttajat:

Mervi Eskelinen, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Laura Niemi, hallitussihteeri, opetus- ja kulttuuriministeriö
Anna Tuominen, tietosuojavastaava, opetus- ja kulttuuriministeriö

Vastuuhenkilö ja järjestäjä:

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: johdon assistentti Marja-Leena Mäkelä, puh. 0295 018 565

Lisätietoja koulutuksesta: opetustoimen ylitarkastaja Mirja Kivikangas, puh. 0295 018 669

[email protected]

 

Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken ordnar i samarbete en fortbildning riktad till personal inom kommunal och privat småbarnspedagogik och till kommunala och privata serviceproducenters dataskyddsombud.

Under fortbildningen presenteras förändringarna i lagstiftningen gällande personalens anmälningsskyldighet som träder i kraft 1.8.2021. Under fortbildningen behandlas även sekretess- och dataskyddsfrågor i anknytning till anmälningsskyldigheten.

I slutet av fortbildningstillfället kan frågor om personalens anmälningsskyldighet ställas. Frågor kan skickas på förhand, senast 13.8.2021, till adressen mirja.kivikangas(at)avi.fi.

Fortbildningstillfället är finskspråkigt. Under tillfället är det möjligt att ställa frågor och få svar även på svenska.

Fortbildningen bandas och bandningen skickas till e-postadressen som uppgetts vid anmälan ca. två veckor efter fortbildningen.

En annan fortbildningsdag med samma innehåll ordnas 24.8.2021 kl. 12.00-15.00.

Fortbildare:

Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, undervisnings- och kulturministeriet
Laura Niemi, regeringssekreterare, undervisnings- och kulturministeriet
Anna Tuominen, dataskyddsansvarig, undervisnings- och kulturministeriet

Ansvarspersoner:

Kontaktperson i anmälningsärenden: ledningens assistent Marja-Leena Mäkelä, puh. 0295 018 565

Tilläggsinformation on fortbildningen: överinspektör Mirja Kivikangas, puh. 0295 018 669

[email protected]