Hakuinfo Itä-Suomen kirjastoille demokratia-avustuksesta

Starttid: 2021-08-19 09:00
Sluttid: 2021-08-19 11:00
Anmälningen öppnas: 2021-06-02 10:00
Anmälningen stängs: 2021-08-18 23:00
Ämne: Bibliotek
Format: Webbinarium
Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
Arrangör: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Aluehallintovirasto on saanut myönnettäväkseen erityisavustuksen yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina. Tässä hakukokonaisuudessa tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää yleisiä kirjastoja fyysisinä ja virtuaalisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina lisäämällä erityisesti kansalaisten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.  Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen demokratiakehitykseen parantamalla kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja EU-tason päätöksenteossa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää Savon AKE:n ja Vaara AKE:n kanssa yhteistyössä kaksi alueellista hakuinfoa, joissa käydään läpi avustusmuodon hakuohjetta sekä verkostoidutaan alueellisesti hanketeemojen tiimoilta ja kehitellään hankeaihioita pienryhmissä.

Lisätietoja: kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, virpi.launonen(at)avi.fi, puh. 029 501 6845