Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande

Starttid: 2021-11-19 09:00
Sluttid: 2021-11-19 14:50
Anmälningen öppnas: 2021-10-11 06:00
Anmälningen stängs: 2021-11-12 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll: 

Vid tillfället presenteras aktuella ärenden i anknytning till Studieinfo-tjänstehelheten samt ansökningar och antagningar.  Tillfället ordnas av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och Tjänster för elever och studerande -enheten vid Utbildningsstyrelsen. 

Program:

9:00-9:10 Välkommen
9:10-11:00 En översikt av gemensam ansökan till andra stadiet
11:00-11:30 Gemensam ansökan till andra stadiet - Så här fyller du i den nya blanketten 
11:30-12:30 Lunchpaus
12:30-13:15  Så här hittar du utbildningar i Studieinfo
13:15-14:45 Gemensamma ansökningar till högskolor
14:45-14:50 Avslutning

 

Målgrupp 
Tillfället riktar sig till studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare vid arbets- och näringsbyråerna, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder. Till målgruppen hör också alla personer som arbetar med Studieinfo-tjänsterna.

Stadium/Verksamhetsform 
Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Universitet, högskolor och yrkeshögskolor, Fria bildningen, Förvaltning 

Plats: Webbinarium på Teams 

Anmäl dig senast 12.11.2021

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  

Arrangörer: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och Tjänster för elever och studerande -enheten vid Utbildningsstyrelsen.

Kontakt:
 
Om programmet:  

överinspektör Michael Mäkelä, [email protected], tfn 0295 018 616

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018  021