Skolkultur, samhörighet och delaktighet i distansundervisningens kölvatten

Starttid: 2021-09-13 13:00
Sluttid: 2023-09-13 15:30
Anmälningen öppnas: 2021-05-24 06:00
Anmälningen stängs: 2021-09-08 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll: 

Undantagstillståndet med distansundervisning och särskilda undervisningsarrangemang ledde till att inte bara undervisningen utan också skolkulturen påverkades. Många av de årligen återkommande skoltraditionerna fick ordnas alternativt och de gemenskapsskapande aktiviteterna ströks eller hittade en ny form. Vilka var effekterna av det här och hur ska vi hitta tillbaka till skolgemenskapen? Och varför är det viktigt att aktivt värna om en egen skolkultur? De här frågorna och många fler behandlas under webbinariet. 

Mål:

  • Lyfta fram vad som blev att fattas under distansundervisningsperioderna
  • Skapa förståelse för betydelsen av gemensamma upplevelser i skolmiljön
  • Dela erfarenheter av att skapa gemenskap under undantagsförhållanden och i vardagen

Program:

13:00 - 13:10

Inledning

Malin Eriksson, överinspektör vid Regionförvaltningsverket

13:10 - 13:35

Effekterna av avvikande undervisningsarrangemang på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling på olika utbildningsstadier

Carola Åkerlund, utvärderingsexpert vid Nationella centret för utbildningsutvärdering

13:35 - 14:20

”Äntligen fest!” – det rituellas plats i skolans vardag 

Blanka Henriksson, universitetslärare i kulturanalys vid Åbo Akademi 

14:20 - 14:30 Paus
14:30 - 15:15

Hur kan man skapa en känsla av samhörighet och gemenskap i skolan?  

Carolina Silin, lektor och projektledare för Skolcoach-projektet vid Yrkeshögskolan Novia 

15:15 - 15:25

Engagerande arbete i skolgemenskapen inom den grundläggande utbildningen  

Christine Söderek, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen 

15:25 - 15:30

Avslutning 

Malin Eriksson, överinspektör vid Regionförvaltningsverket 

 

Målgrupp: lärare, skolcoacher, elevhälsopersonal, ledande tjänstemän

Stadium/verksamhetsform: förskola, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning

Anmäl dig senast 8.9.2021  
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  
 

Kontakt:
Om programmet:  
överinspektör Malin Eriksson, [email protected], tfn 0295 018 618 

Om anmälan och annullering:  
planerare Heidi Henriksson, [email protected], tfn 0295 018 021