Det nya gymnasiet ur elev- och studiehandledarens perspektiv

Starttid: 2021-09-03 09:00
Sluttid: 2021-09-03 12:00
Anmälningen öppnas: 2021-06-18 06:00
Anmälningen stängs: 2021-08-27 23:59
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Svenska enheten

Innehåll:

Gymnasielagen 2018, GLP 2021, utvidgad läroplikt - gymnasiet är i förändring. Temat för fortbildningen är hur studierna, strukturerna och innehållet ser ut i det förnyade gymnasiet och hur det här kan kommuniceras i handledningen av elever och studerande. Fortbildningen gäller övergången från grundläggande utbildning till gymnasiet och dem med kombistudier.  

Fortbildningen syftar till att stöda en god och trygg handledning i en viktig stadieövergång. Kom med för att diskutera med kolleger och skapa gemensam bild och begreppsapparatur för vägledningssamtal!

Mål:

  • Kunna det nya gymnasiets struktur och begrepp 
  • Överblicka modellerna för gymnasiestudier i Svenskfinland
  • Diskutera handledningen i stadieövergången från åk 7–9 till 2. stadiet

 

Program:

9.00 Välkommen, Disa Widell, överinspektör, Regionförvaltningsverket
9.05 Det nya gymnasiet,
Pamela Granskog, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen 
9.35 Studiehandledningen som bryggar övergången, Pamela Backholm, prorektor och elevhandledare åk 7–9, VÖS; biträdande rektor, Vasa gymnasium (från 1.8.2021)
10.00 PAUS 
10.10 Inledning till workshoppar, Jirka Sabel, planerare, Regionförvaltningsverket 
10.15 Workshoppar med sakkunniga som faciliterar
   
  Teman för workshopparna (deltagarna väljer en grupp)
   
  1. Gymnasiets nya läroplan – hur fungerar moduler, studiepoäng, studieavsnitt?
Målgrupp i synnerhet: grundläggande utbildning.
Moderator: Mats Borgmästars, rektor vid Vasa övningsskolas gymnasium, koordinator för LUKE-nätverket i Österbotten
  2. Handledning i gymnasiet enligt nya läroplanen - diskutera och dela tankar kring individuell studieplan och intensifierad handledning
Målgrupp i synnehet: gymnasiets studiehandledare.
Moderator: Marie-Louise Krüger-Forslund, studiehandledare vid Borgå Gymnasium   
  3. Kombi-studier i det nya gymnasiet
Målgrupp i synnerhet: studiehandledare inom kombi-studier.
Moderatorer: Pamela Backholm, biträdande rektor vid Vasa gymnasium och Anna-Lotta Östvall-Åstrand, studiehandledare vid Yrkesakademin i Österbotten
  4. Studentexamensreformen
Målgrupp: alla intresserade
   
11.00 PAUS
11.10 Sammanfattning av workshopparna 
11.40 Reflektioner och kommentarer
Med tillförsikt in i det nya gymnasiet i Svenskfinland?
Mikael Eriksson, rektor vid Kyrkslätts gymnasium, koordinator för LUKE-nätverket i Nyland och Egentliga Finland  
12.00 Deltagarrespons och avslutning

 

 

Målgrupp:
Elevhandledare i åk 7–9, studiehandledare i gymnasiet, handledare inom kombistudier för yrkesutbildning och gymnasiestudier, vägledare inom ungdoms- och arbetsverkstäder, skolcoacher samt övrig undervisande och handledande personal i övergången till det nya gymnasiet. 

 

Fortbildningen är öppen för alla intresserade. 

 

Anmäl dig senast 27.8.2021  
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  
 

 


Kontakt

Om programmet:  
överinspektör Disa Widell, [email protected], tfn 0295 018 621

Tekniskt stöd:
kommunikatör Oskar Karlsson, [email protected], tfn 0295 018 071  

Om anmälan och annullering:  
planerare Jirka Sabel, [email protected], tfn 0295 018 764