Demokratia-avustuksen kolmas kiihdyttämö

Starttid: 2021-08-18 09:00
Sluttid: 2021-08-18 12:00
Anmälningen öppnas: 2021-05-24 08:00
Anmälningen stängs: 2021-08-13 18:00
Ämne: Bibliotek
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

KIIHDYTTÄMÖ – tilaisuus kirjastojen demokratiaa edistävän erityisavustushankkeen hakemusvalmistelun tueksi 

Avustuksen nimi: Erityisavustus yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina.  

Aluehallintoviraston kirjastotoimi järjestää ensimmäistä kertaa valtionavustushaun apuna vapaaehtoisia kiihdyttämö-tilaisuuksia, jotka tukevat hakijoiden hanke- ja hakemusvalmistelua. Kiihdyttämöissä hakijat pääsevät yhdessä kehittämään ja jalostamaan avustushaun ideoita. Samalla aluehallintovirasto pilotoi uutta tapaa kehittää ja tukea valtionavustusprosessia.

Aluehallintovirasto myöntää tässä hakukokonaisuudessa valtionavustuksia, joiden tavoitteena on kehittää yleisiä kirjastoja fyysisinä ja virtuaalisina kynnyksettöminä kohtaamispaikkoina. Tarkoituksena on erityisesti edistää kansalaisten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen demokratiakehitykseen parantamalla kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja EU-tason päätöksenteossa.     

Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot.   

Hakuaika alkaa 16.8.2021 klo 8:00 ja päättyy 20.9.2021 klo 16:15. 

Hakuohje julkaistaan 1.6. osoitteessa www.aviavustukset.fi

KIIHDYTTÄMÖN TARKOITUS

Kiihdyttämö on paikka hakijoiden vuorovaikutukselle ja yhteiskehittämiselle. Kiihdyttämössä osallistujat voivat keskustella demokratiahaun teemasta ja pohtia, millaisia hanketoteutuksia teema mahdollistaa erilaisiin toimintaympäristöihin. Kiihdyttämö vahvistaa kirjastojen kykyä tehdä hankehakemuksia sekä monipuolistaa avustushakuprosessia.

Kiihdyttämöllä halutaan vastata seuraaviin esille nousseisiin kysymyksiin, jotka koskevat niin haun teemaa kuin hakemusosaamista: 

 • Miten kirjastojen demokratiahaun teema eroaa vakiintuneen kehittämisavustuskierroksen aktiivisen kansalaisuuden teemasta? 
 • Millaisia toteutuksia demokratiahankkeessa voi kehittää? 
 • Onko mahdollista soveltaa jo Sitran hankkeessa kehitettyjä menetelmiä? Miten laajentaa jo kehitettyjä menetelmiä? Tutustu Sitran hankkeisiin osoitteessa: https://media.sitra.fi/2020/10/30112526/6-kirjaston.pdf
 • Miten hakija voi kehittää omaa osaamistaan valtionavustusten hauissa?
 • Millaiset ovat Aluehallintoviraston valtionavustushakemusksen arviointiperusteet?

Mitä osallistujat saavat kiihdyttämöön osallistumisesta? 

 • Osallistujat saavat kokeilla uudenlaista valmistautumista kehittämishankkeen suunnitteluun.
 • Osallistujat saavat kokeilla oman hankeideansa pitchausta eli hissipuheen pitämistä.
 • Osallistujat pääsevät tuulettamaan hankeidea-ajatuksia sekä testaamaan ja kehittämään omaa hankeideaa muiden hakijoiden kanssa.
 • Osallistujat pääsevät kehittämään valtioavustushakemuksen laatimisen taitoja ja jokainen saa hakemukseensa myös rakentavaa palautetta.

TOTEUTUSTAPA

Järjestämme neljä samansisältöistä kiihdyttämöä, joista yksi on ruotsinkielinen.  

Osallistujat: yhteen kiihdyttämöön otetaan enintään 12 hankeideaa. Hankeideaa voi tulla esittelemään 2 henkilöä per kaupunki, eli yhden tilaisuuden maksimi osallistujamäärä on 24 osallistujaa.  

3. Kiihdyttämön työpaja keskiviikkona 18.8. klo 9–12 

 • Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 26.5. (Hakuohjeen ja konseptikäsikirjan julkistus 1.6.)
 • Ilmoittautuminen loppuu perjantaina 13.8.
 • Ennakkotehtävä: Alustava ehdotus omasta hankkeesta on vietävä Teams-oppimisympäristöön viimeistään maanantaina 16.8.
 • Työpaja-aamupäivä keskiviikkona 18.8. klo 9–12 
 • Lopputehtävä: Toisen hakijan hakemuksen opponointikierros (toteutuu verkossa itseohjautuvasti) 

VAIHE 1: Ennen varsinaista työpajaa 

Kiihdyttämön onnistumisen kannalta on tärkeää, että osallistujat tulevat kiihdyttämöön alustavan hankeidean kanssa. Näin osallistujat saavat menetelmästä eniten irti. Hankeidean ei tarvitse olla loppuun asti suunniteltu, idea toteutuksesta riittää. Hankeidean suunnittelussa tulee miettiä seuraavia asioita:

 • Oman alueen tarvetta hankkeelle
 • hankkeen toimintaympäristö
 • kohderyhmä 
 • yhteistyökumppaneita
 • Millainen hanketeema tukisi oman kirjaston tai alueellisen strategian toteutumista?  Mitä kirjaston strategista tavoitetta hanke edustaa?
 • Tutustu Sitran Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeessa kehitettyihin konsepteihin sekä mieti, sopisiko joku käytetyistä menetelmistä kirjastollenne?

Kiihdyttämöihin ilmoittautuneille lähetetään tarkentavat ohjeet työpajan toteutuksesta ennen tilaisuutta. 

Yhteyshenkilöt:

Anu Ojaranta, kirjastotoimen ylitarkastaja, LSAVI, [email protected], 0295018302
Jenna Koistinen, suunnittelija, LSAVI, [email protected], 0295 016 073
Virpi Launonen, kirjastotoimen ylitarkastaja, ISAVI, [email protected], 0295 016 845
Susanne Ahlroth, sivistystoimen ylitarkastaja, LSSAVI, [email protected], 295 018 762 (ruotsinkielinen toteutus)