Mystinen luonto - ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen kautta

Starttid: 2021-10-19 12:30
Sluttid: 2021-10-19 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-05-26 11:00
Anmälningen stängs: 2021-10-16 15:00
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tervetuloa Uskonnonopetus.fi ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään online-tilaisuuteen

Mystinen luonto - ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen kautta

Ti 19.10. 2021 klo 12.30-16.00

Koulutuksessa tarkastellaan myyttien ja kuvataiteen mahdollisuuksia transformatiivisen ympäristökasvatuksen toteuttamisessa. Oppijan henkilökohtaisen katsomuksellisen ulottuvuuden sekä elämänhistorian huomioiminen on välttämätöntä kestävän ajattelun ja kehityksen rakentamisessa, mutta pedagogisesti tämä on usein haastavaa. Koulutuksessa pohditaan, miten myyttiset kertomukset tarjoavat mahdollisuuden kehittää mielikuvitusta ja luovaa ajattelua sekä tarkastella omaa luontosuhdetta erilaisista näkökulmista käsin. Myytit tarjoavat myös malleja dialogiin luonnon kanssa. Kuvataiteen lähestymistavat mahdollistavat oman luontosuhteen kokemuksellisen tutkimisen.

Koulutuksessa hyödynnetyt työtavat ja materiaalit on suunniteltu käytännönläheisiksi ja helposti käyttöön otettaviksi. Maksuttomia materiaaleja on helppo soveltaa katsomus- ja ympäristökasvatuksessa eri ikäisten oppijoiden kanssa niin varhaiskasvatuksessa kuin eri kouluasteilla.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttajina toimivat Raili Keränen-Pantsu, kouluttaja ja väitöskirjatutkija, Uskonnonopetus.fi sekä Pia Angeria, ryhmätaideterapeutti, käsityön- ja kuvataiteen aineenopettaja, KM, muotolija.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Kuvataideopettajat ry:n ja Fokus ry:n kanssa ja se on osa Dialogitaitajat-kampanjaa
 

Koulutus on osallistujille maksuton! Koulutuksesta ei tehdä tallennetta!