Vasupohjainen varhaiskasvatus päiväkotien moniammatillisessa tiimityössä

Starttid: 2021-06-15 09:00
Sluttid: 2021-06-15 15:15
Anmälningen öppnas: 2021-05-10 10:00
Anmälningen stängs: 2021-06-15 09:00
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Tapahtuman kuvaus: 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteet ohjaavat kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja, joita ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutuminen lapsen arjessa edellyttää, että jokaisella ammattikasvattajalla on riittävän hyvä ymmärrys lain ja opetussuunnitelman sisällöistä sekä niiden edellyttämästä pedagogiikasta, dokumentoinnista, arvioinnista, suunnittelusta ja kehittämisestä. Tärkeää on myös kyky toimia yhteistyössä ja osallistua aktiivisesti sen määrittämiseen, miten toimimalla lapsen hyvinvointia ja oppimista varhaiskasvatuksen arjessa parhaiten edistetään.

 

Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä: 

Koulutuksessa käydään läpi varhaiskasvatuslakia ja -suunnitelmaa päiväkotityön näkökulmasta. Koulutus on tarkoitettu päiväkotien henkilöstölle ja heidän lähiesimiehilleen.

 

Kouluttaja:

Kouluttajana toimii KT, kehitysjohtaja Sanna Parrila Ediva Oy:stä

 

 

Ohjelma: 

9.00 Varhaiskasvatuslaki ja eri tason vasut varhaiskasvatusta a ohjaavana asiakirjana

  • mikä on hyvässä varhaiskasvatuksessa oleellisinta
  • lapsilähtöisyys ja osallisuus varhaiskasvatuksen pedagogisena lähtökohtana

10.30 TAUKO

10.45 Mitä hyvältä oppimisympäristöltä edellytetään ja miten sitä tulisi arvioida

11.30 LOUNAS (omakustanteinen)

12.30 Laaja-alaisen osaamisen alueet ja oppimisen alueet tavoitteellisen varhaiskasvatuksen perustana – eheytetyn ja  kehkeytyvän opetussuunnitelman ajatus

14.00 KAHVITAUKO (aluehallintohallintovirasto tarjoaa)

14.30 Ryhmätason pedagoginen suunnittelu – lapsen vasut ja kuntavasu suunnittelun työvälineinä arjessa

15.15 Koulutus päättyy

 

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Lisätiedot: Ulla Soukainen
Ilmoittautumisten yhteyshenkilö: Riku Santala
[email protected]