Kohti digiä ja sen yli! -webinaarisarja

Starttid: 2021-05-25 12:00
Sluttid: 2021-06-08 14:00
Anmälningen öppnas: 2021-04-23 10:00
Anmälningen stängs: 2021-05-20 23:59
Ämne: Ungdom
Format: Webbinarium
Landskap: Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax
Arrangör: Itä-Suomen aluehalllintovirasto

Tapahtuman kuvaus: 

Teknologinen kehitys ja digitalisaatio vaikuttavat yhteiskuntaan ja nuorten elämään monin eri tavoin. Nuorisotyön tärkeänä tehtävänä onkin tukea nuoren kasvua ja kehitystä alati digitalisoituvassa maailmassa. Nuorisotyöllä on myös tärkeä rooli digitaalisen kuilun umpeen kuromisessa ja digitaalisen osallisuuden edistämisessä.

Itä-Suomen AVI:n nuorisotoimi järjestää täydennyskoulutuskokonaisuuden, joka koostuu kolmesta webinaarista. Kouluttajina toimivat digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken kouluttajat. Webinaarien tueksi perustetaan myös Teams-tiimi, jossa osallistujat voivat kysyä ja jakaa vinkkejä digitaalisen nuorisotyön toteuttamiseen.

Täydennyskoulutus toteutetaan osana Laura Oksasen ylemmän yhteisöpedagogi -tutkinnon opinnäytetyötä.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu Itä-Suomen AVI:n alueen kuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöille, etsiville nuorisotyöntekijöille sekä nuorten työpajoilla työskenteleville työ- ja yksilövalmentajille sekä heidän esimiehilleen.

Sisältö:

1. Digitaalinen nuorisotyö - nyt!, ti 25.5.2021 klo 12-14

Koulutuksessa tutustutaan digitaaliseen nuorisotyöhön terminä ja todellisuutena, sekä perehdytään siihen, miksi juuri nyt puhutaan digitaalisesta nuorisotyöstä. Katsotaan miten, mihin ja miksi se asemoituu nuorisotyössä, sekä mitä sillä oikein tavoitellaan. Käytännön esimerkkien kautta inspiroidutaan tarkastelemaan aihetta lähemmin.

2. Nuorten digiosaamisen tukeminen, ti 1.6.2021 klo 12-14

Koulutus antaa valmiuksia hahmottaa nuorten digitaitojen monipuolisuutta ja laajentaa osallistujien näkökulmaa kokonaisvaltaisiin digitaalisiin elämäntaitoihin. On sitten kyse nuorten kasvuhaasteista, oman äänen kuuluviin saamisesta tai oman viiteryhmän löytämisestä, digitaalinen teknologia on nykyisin aina läsnä. Mitä kaikkea digitaidot ovat nykypäivänä ja millaisia taitoja nuori tarvitsee tulevaisuudessa? Miten nuorten parissa työskentelevät voivat tukea monipuolisten digitaitojen kehittymistä?

3. Nuorten uudet tavat vaikuttaa, ti 8.6.2021 klo 12-14

Miten digiaktivismi muuttaa perinteistä demokratiaa? Teknologia yhdistää kaikkia maailman ihmisiä ja se lyhentää välimatkoja. Nykyään saattaa olla helpompaa vaikuttaa asioihin maailman toisella puolella kuin omassa kotikunnassa. Mitä välineitä ja keinoja nuorilla on vaikuttamiseen ja muutoksen tekemiseen? Koulutuksessa tutustutaan muutamien esimerkkien kautta uudenlaiseen vaikuttamiseen (esim. hakkerismi, TikTok-vaikuttaminen) ja pohditaan, miten nuorisotyö voi olla tukemassa nuorten osallisuutta teknologisoituvassa yhteiskunnassa. 

Webinaarien tallenteet ovat katsottavissa kaksi viikkoa julkaisun jälkeen. 

Lisätietoja: nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, laura.oksanen(at)avi.fi, puh. 0295 016 150

Lämpimästi tervetuloa!