Matematiikan oppimisvaikeuksien tukeminen 3. ja 4. luokilla Varga Neményi - menetelmän avulla

Starttid: 2021-11-10 09:00
Sluttid: 2021-11-11 16:00
Anmälningen öppnas: 2021-04-21 08:18
Anmälningen stängs: 2021-11-10 09:30
Ämne: Undervisning
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tapahtuman kuvaus: 

Tämän koulutuksen perustana on Varga–Neményi -menetelmä, joka on uuden opetussuunnitelman ytimessä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön esimerkkejä matematiikan oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi ja monipuolisia keinoja oppimisen solmukohtien avaamiseksi. 

Opetussuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa mainittu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta, jolloin näiden oppilaiden tukeminen on määritelty normitasolla. Tämä velvoittaa siis jokaista matematiikkaa opettavaa opettajaa. 

Kohderyhmä: 

Koulutus on suunnattu erityisopettajille, erityisluokanopettajille, luokanopettajille, resurssiopettajille ja opettajatyöpareille. Koulutuksesta on erityisesti hyötyä osallistujille, jotka ovat käyneet vähintään Varga–Neményi -menetelmän pitkän koulutuksen, mutta päivään voi osallistua ilman aikaisempaa VaNe-kokemusta ja näin saada sekä menetelmään ensituntumaa, että kokonaiskuva matematiikan erityisopetuksesta.

Koulutuksen sisältö: 

Perehdytään matematiikan oppimisen keskeisimpiin sisältöihin erityisopetuksen näkökulmasta vuosiluokilla 3 - 4. Sisältöinä ovat päässälaskustrategiat ja analogiat yhteen- ja vähennyslaskussa, kertolaskun käsite ja kertotaulujen oppiminen, kymmenjärjestelmä ja pyöristäminen, yhteen- ja vähennyslasku allekkain, keskeisimmät mittayksiköt kokemuksellisesti ja mittayksiköiden ankkuroiminen. 

Kouluttaja:

Mirva Krajushkin, KM, erityisopettaja ja matematiikan aineenopettaja.  

Mirva työskentelee yhtenäisessä peruskoulussa luokilla 1-9 laaja-alaisena erityisopettajana ja toimii Varga-Neményi -yhdistyksessä erityisopetuksen asiantuntijana. Vuosien kokemus matematiikan oppimisvaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten parissa on auttanut ymmärtämään, miksi kaikilla pitäisi olla oikeus oppia matematiikkaa. Alkuopetuksessa annettu tuki vaikuttaa matematiikan oppimiseen läpi koko peruskoulun.  

Muut tiedot: 

Koulutustilaisuus järjestetään verkossa. Linkki tilaisuuteen osallistumiseksi lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen muutama päivä ennen tilaisuutta.  
Koulutusta ei tallenneta. 
Koulutus on maksuton.

Vastuuhenkilö(t) ja järjestäjä(t): 

Koulutussihteeri Pirjo Jämsen-Ahonen, 0295 018545
Ylitarkastaja Kati Koskiniemi, 0295 018674 
[email protected]