Lipas och naturen i rekreationssyfte

Starttid: 2021-05-19 09:00
Sluttid: 2021-05-19 11:00
Anmälningen öppnas: 2021-04-16 00:00
Anmälningen stängs: 2021-05-17 16:00
Ämne: Idrott
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Koko Suomi - Yhteinen valtakunnallinen tilaisuus

Lipas ja luonnon virkistyskäyttö
– Lippaan hyödyntäminen oman työn tukena


Webinaarin tavoitteena on tarjota ajankohtaiskatsaus Lipas-järjestelmään ja eri tapoihin hyödyntää Lipas-tietoa mm. Metsähallituksen Retkikartta.fi –palvelua hyödyntäen. Muina aiheina on ulko- ja retkeilypaikkojen turvallisuus, kuntakäyttäjän kokemuksia Lippaasta sekä aluehallinnon terveiset.
Webinaarin jatkoksi tullaan järjestämään Lippaan eri käyttäjäryhmille suunnattuja työpajoja viikolla 21 ja 22.

Aika: 19.5.2021 klo 9.00 – 11.00
Paikka: Teams, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille
Kohderyhmä: kuntien liikunta-, matkailu- ja teknisen toimen asiantuntijat.
Järjestäjät: Aluehallintovirastot sekä Jyväskylän yliopiston Lipas-projekti

koulutus on maksuton

Lisätietoja:
Kirsi Vehkakoski, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto, p. 0400 247 980, [email protected]
Ulla Silventoinen, liikuntatoimen ylitarkastaja, p. +358 295 017 663, [email protected]

Ohjelma:
(Saavuthan paikalle jo klo 8.45)

klo 9:00     Aloitussanat, Kirsi Vehkakoski, projektipäällikkö, Lipas-projekti
klo 9:20     Kuntakäyttäjän puheenvuoro, Piritta Forsell, liikuntapalvelupäällikkö, Sipoo
klo 9:40     Metsähallituksen Retkikartta.fi valtion ja kuntien luonnon virkistyskäytön tarjontatiedon lähteenä, Tapani Mikkola, erikoissuunnittelija, Metsähallitus
klo 10:00   Keskustelu

klo 10:05   Tauko

klo 10:15   Ulkoliikuntapaikkojen ja reittien turvallisuus kuluttajaturvallisuuslain kannalta,
Hannu Väärälä, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
klo 10:35    Keskustelu
klo 10:40    Aluehallintovirastojen terveiset, Matti Ruuska, ylitarkastaja, ISAVI
klo 10:50    Loppusanat ja johdatus tulevaan, Kirsi Vehkakoski, projektipäällikkö, Lipas-projekti

 

Lipas och naturen i rekreationssyfte
-    Hur man drar nytta av Lipas i det egna arbetet

Webinariets målsättning är att förmedla en aktuell bild av Lipas-databasen, ge information hur man kan dra nytta av information som samlats i Lipas bl.a. Forsstyrelsen Utflykskarta.fi (Retkikartta.fi). Vidare kommer även säkerhets- och ansvarsfrågor i anslutning till utomhusrekreation att behandlas. Kommunala erfarenheter av Lipas kommer att dryftas och regionalförvaltningsverket har taltur.
Som fortsättning på detta webinarium kommer det att ordnas Lipas workshops för olika användargrupper vecka 21 och vecka 22/2021.

Tid: 19.5.2021 kl. 09:00-11:00
Plats: Microsoft Teams, de som anmäler sig erhåller möteslänk.
Målgrupp(er): Kommunens sakkunniga inom idrotts-, turist och tekniska väsenden.
Arrangör: Regionalförvaltningsverken och Lipas -projektet vid Jyväskylä universitet

Utbildningen är avgiftsfri.

Tilläggsinformation ges av:
Kirsi Vehkakoski, projektchef, Jyväskylän universitet, tel. 0400 247 980, [email protected]
Ulla Silventoinen, överinspektör inom idrotsväsendet, tel. +358 295 017 663, [email protected]

Program:
(Se till vara på plats redan kl. 8.45)

kl. 9:00     Inledningsord, Kirsi Vehkakoski, projektchef, Lipas-projektet
kl. 9:20     Kommunanala erfarenheter, Piritta Forsell, chef inom idrottsservice, Sibbo
kl. 9:40     Forststyrelsens Utflyktskarta.fi  hur stat och kommun kan dra nytta av karttjänsten, Tapani Mikkola, specialplanerare, Forststyrelsen
kl. 10:00   Diskussion

kl. 10:05   Paus

kl. 10:15   Säkerhet- och ansvarsfrågor i anslutning till utomhusmotion och friluftsleder, Hannu Väärälä, överinspektör, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
kl. 10:35   Diskussion
kl. 10:40   Hälsningar från Regionalförvaltningsverket, Matti Ruuska, överinspektör, ISAVI
kl. 10:50   Slutord och info om workshopparna, Kirsi Vehkakoski, projektchef, Lipas-projekt