Ruokailoa varhaiskasvatukseen!

Starttid: 2021-05-18 12:00
Sluttid: 2021-05-18 15:00
Anmälningen öppnas: 2021-04-08 10:00
Anmälningen stängs: 2021-05-18 11:59
Ämne: Småbarnspedagogik
Format: Webbinarium
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tapahtuman kuvaus:

Varhaiskasvatuksessa tarjottava ruoka muodostaa lapsen ruokavaliosta suuren osan ja sillä on suuri merkitys lasten ravitsemukselle ja syömistottumusten oppimiselle.

Ruokakasvatuksella onkin tästä johtuen tärkeä rooli varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa. Ruokakasvatuksen avulla voidaan merkittävällä tavalla vaikuttaa lasten syömiseen ja ravinnon saantiin ja siten edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia. Tiedämme, että lapsuudessa opitut ruokatottumukset vaikuttavat pitkälle aikuisuuteen.

Varhaiskasvatuksessa tarjottu ruoka on yleisesti terveellistä ja ravitsemussuositusten mukaista. Varhaiskasvatuksen henkilöstö voi vaikuttaa ruokailutilanteiden käytäntöihin ja toimintatapoihin, ja siten edistää lasten syömistä ja hyvinvointia.

Sisältö:

  • millaiset ruokailukäytännöt ovat vallitsevia tutkimuksen valossa?
  • millaiset ruokailukäytännöt ja -tilanteet edistävät lasten myönteistä suhtautumista ruokaan ja ruokailuun?
  • käytännön neuvoja myönteiseen ruokakasvatukseen aterioilla ja varhaiskasvatuksen muussa toiminnassa
  • kehittämisehdotuksia ruokakasvatuksen edistämiseksi

Tapahtuman kohderyhmä:

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja muut pienten lasten ruokakasvatuksen parissa työskentelevät ammattilaiset

Kouluttaja:

Kouluttajana toimii ravitsemustieteilijä Reetta Lehto. Hän työskentelee Folkhälsanin ja Helsingin yliopiston DAGIS-hankkeessa, jossa tutkitaan päiväkotilasten elintapoja ja stressiä ja sitä, miten koti- ja päiväkotiympäristö ovat yhteydessä niihin.

Muut tiedot:

Koulutus on maksuton. Koulutustilaisuutta ei tallenneta. 

Vastuuhenkilö ja järjestäjä:

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: koulutussihteeri Sari Karonen, 0295 018 058
Lisätietoja koulutuksesta: ylitarkastaja Mirja Kivikangas, 0295 018 669
[email protected]