Oppimisen tuen järjestäminen lainsäädännön näkökulmasta - videosarja

Starttid: 2021-10-12 09:00
Sluttid: 2021-12-31 23:59
Anmälningen öppnas: 2021-10-09 10:00
Anmälningen stängs: 2021-12-31 23:58
Ämne: Undervisning, Småbarnspedagogik
Format: Nätkurs
Landskap: Hela Finland
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tapahtuman kuvaus: 

Tämä on videosarja oppimisen tuen järjestämisen lainsäädännöllisistä perusteista. Videoissa käsitellään oppimisen tuen keskeisimpiä teemoja; mm. oikeuksien toteutumista, toimijoiden oikeudellista asemaa, tietojen asianmukaista käsittelyä sekä tukijärjestelmän toimenpiteitä.
Videosarja on rakennettu ja jaettu osiin siten, että videoista on helposti löydettävissä vastauksia yleisiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Asiantuntijana videoilla toimii aluehallintoviraston lakimies Kreeta Pölönen.

Videoiden sisältö (yht. 215min):

  • Johdanto - Oppimisen tuen järjestäminen lainsäädännön näkökulmasta
  • Kenen oikeuksia esi- ja perusopetusta järjestettäessä toteutetaan? osa 1 & osa 2
  • Mikä on opetuksen järjestäjän, huoltajan ja lapsen rooli / oikeudellinen asema?
  • Miten oppilaan tietoja on opetusta ja oppimisen tukea järjestettäessä käsiteltävä?
  • Mistä oppimisen tuessa on kyse eli mistä kaikista toimenpiteistä tukijärjestelmä muodostuu?
  • Miten erityinen tuki on järjestettävä?
  • Mitkä ovat muut opetuksessa käytettävät toimet, joilla tosiasiassa tuetaan oppimista? Osa 1 ja osa 2
  • Mitä hyvän hallinnon vaatimuksia lainsäädännössä asetetaan oppimisen tuen järjestämiselle?
  • Miten tukiasiaa ratkaistaessa on meneteltävä? osa 1 ja osa 2

Tapahtuman kohderyhmä: 

Koulutuksen järjestäjät, esi- ja perusopetuksen henkilöstö ja johto

Muut tiedot: 

Tilaa videot ilmoittautumalla ja katso itsellesi sopivaan aikaan - Katseluaika 31.12.2021 saakka. Linkki katselua varten toimitetaan sähköpostitse vahvistusviestissä.
Maksuton. 

 

Vastuuhenkilöt:

Koulutussihteeri Sari Karonen, 0295 018058
Ylitarkastaja Kati Koskiniemi, 0295 018674
ICT-pedagogi Simo Marttinen, 0295 018 666

[email protected]